Prelegent:

 

Bartosz Kuśmidrowicz

ekspert z dziedziny emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze atmosferyczne


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem online: „Zarządzanie emisjami w przedsiębiorstwie”, które odbędzie się 9.07.2020. 

Wydarzenie w całości prowadzi wieloletni praktyk, audytor, autor analiz i ekspertyz dot. emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze Bartosz Kuśmidrowicz (więcej informacji o prelegenci poniżej)

Celem szkolenia jest umożliwienie Operatorom instalacji sprawdzenia bezpieczeństwa prawnego emisji do powietrza w czterech głównych obszarach: 1 – emisji niezorganizowanej, 2 – obliczeń emisji i opłat, 3 – ryzyka postępowania kompensacyjnego, 4 – oceny oddziaływania na powietrze w postępowaniach administracyjnych. Dla każdego z czterech zagadnień w ostatnich latach obserwuje się znaczące zwiększenie wymagań, restrykcji i kontroli, w tym w postępowaniach sądowo-administracyjnych. 

 

Podczas szkolenia przedstawimy ideę czterech testów, których przeprowadzenie umożliwi Operatorom instalacji ocenę ryzyka i odpowiedź na poniższe pytania:

– czy poziom działań zapobiegawczych emisji niezorganizowanej pyłów spełnia wymagania zasady przezorności określonej w art. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (zagadnienie obejmuje orzecznictwo sądowe, przykłady postępowania WIOŚ i szerokie omówienie metod praktycznych ograniczania emisji niezorganizowanej, w tym kosztów)?

– czy wielkości emisji i opłat są wyznaczane za wszystkie rodzaje substancji i w sposób prawidłowy (zgodny z orzecznictwem sądowym), oraz czy można zoptymalizować opłaty (ograniczyć ich skalę i zwiększyć pewność wyznaczania)?

– czy w planowaniu zmian w instalacji uwzględnia się ryzyko postępowania kompensacyjnego związanego z obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5? W jaki sposób analizować Roczne oceny jakości powietrza oraz wymagania prawa lokalnego (programów ochrony powietrza)? 

– czy postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej lub pozwolenia zintegrowanego/sektorowego jest w zakresie zagadnień merytorycznych (modelowania stężeń substancji w powietrzu) prowadzone w sposób bezpieczny, w szczególności wobec możliwej oceny eksperta lub biegłego?

Zagadnienia zostaną omówione w zakresie prawnym (podstaw systemowych, przykładów orzecznictwa sądowego, praktyk WIOŚ) oraz technicznym (metod obliczeniowych emisji i metod ograniczania emisji). 

Prelegent:

Szkolenie prowadzi Bartosz Kuśmidrowicz wydawca portalu WSZYSTKOOEMISJACH.PL, autor wielu ekspertyz z dziedziny emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym analiz wykorzystywanych w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Autor dokumentacji środowiskowych, weryfikacji wniosków i biegły w postępowaniach o wydanie pozwoleń, między innymi w procesie dostosowania instalacji do konkluzji BAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie obliczeń i sprawdzeń emisji, modelowaniu stężeń imisyjnych, ocenie technicznej źródeł emisji i interpretacji wymagań prawnych. Prowadzi szkolenia dla służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, firm konsultingowych, administracji samorządowej, RDOŚ i środowisk naukowych.

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari). Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43