Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa na kolejne szkoleniu z zakresu służebności przesyłu "Regulowanie prawa własności po zmarłych (procedura, tryby, strategia podejścia) w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz podsumowanie orzecznictwa sądów administracyjnych z ostatnich 12 miesięcy." 

 

Sytuacja nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości może być sporą przeszkodą w procesie inwestycyjnym. Warto jest jednak wiedzieć, że prawo przewiduje rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie inwestycji pomimo niewyjaśnionego stanu własnościowego gruntu. Szkolenie pokazuje od strony praktycznej jak i kiedy warto regulować stan prawny nieruchomości, a kiedy lepiej jest skorzystać z rozwiązań szczególnych. Omawiana problematyka przedstawiana jest w sposób przekrojowy - od pozyskiwania tytułu prawnego do gruntu dla potrzeb urządzeń przesyłowych po poszczególne postępowania w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego.

Termin i lokalizacja:

 • Katowice 29.08.2019 

 • Warszawa 12.09.2019

 • Prowadzący:

 •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

 •   Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

Wśród najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas szkolenia znajdą się między innymi:

 • Śmierć strony w toku postępowania i przed jego wszczęciem.

 • Dopuszczalny zakres działania spadkobierców nie legitymujących się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • Stwierdzenie nabycia spadku z wniosku inwestora.

 • Kurator spadku – możliwość przeprowadzenia postępowania z udziałem kuratora.

 • Akt poświadczenia dziedziczenia tryb przed notariuszem (możliwość przyspieszenia).

 • Zarząd sukcesyjny.

 • Nieuregulowany stan prawny w procedurze wywłaszczeniowej:    

 • nieuregulowane stany własnościowe majątku po osobach prawnych (jednostkach organizacyjnych);

 • nieuregulowane stany majątkowe gruntów podlegających zmianom własnościowym w mocy ustawy (komunalizacja, grunty zajęte pod drogi itp.).

 • Wykorzystanie art. 100 k.p.a. w procesie inwestycyjno-budowlanym (samodzielnie rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego).

 • Ryzyka związane z wadliwością postępowań przeprowadzonych względem osób nieżyjących.

 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja.

 • Zakres wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Przedmiot i zakres rokowań z właścicielem nieruchomości.

 • Możliwość określenia stref tymczasowych w decyzji wywłaszczeniowej (pasy montażowe).

 • Zmiany ewidencyjne na poszczególnych etapach zmierzających do wywłaszczenia.

 • Kwalifikacja prac - rozgraniczenie remontu i przebudowy.

 • Odstępstwa od zakresu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości.

 • Niezwłoczne zajęcie nieruchomości - przesłanki i sposób udokumentowania.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  970 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

nzn3 baner.png
wykup baner.png