Sygnalisci.jpg

Stacjonarnej w Warszawie

Sala konferencyjna w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 – maksymalna liczba uczestników to 20.

Szanowni Państwo, 

17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Do tej pory Polska powinna ustanowić przepisy zobowiązujące podmioty z sektora energetycznego i przemysłowego (zatrudniające powyżej 250 pracowników) do posiadania efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości. Obowiązek ten nie ominie również średnich przedsiębiorców (powyżej 50 zatrudnionych), dla których może być to zupełnie nowe wyzwanie organizacyjne.

 

W związku ze zbliżającymi się zmianami proponujemy Państwu szkolenie z ekspertem z kancelarii DZP Julią Besz, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie whistleblowingu, compliance, przeciwdziałaniu korupcji, prawem unijnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

 

Agenda szkolenia zakłada kompleksowe podejście do tematyki whistleblowingu. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami obsługi systemu whistleblowingowego w oparciu o precyzyjne wymogi dyrektywy oraz innych przepisów prawa polskiego, które mogą ciążyć na organizacji i które stanowią wyzwanie da sprawnego funkcjonowania firmy. 

 

Termin i czas trwania

  • 19 października 2021 r.

  • Rozpoczęcie 9.00

  • Zakończenie ok. 16.00

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej:

 

Zarówno szkolenie stacjonarne oraz online dają możliwość zadawania pytań Prelegentce.

 

Whistleblowing w energetyce DZP x DlaEnergetyki.pl

Na czym skupi się szkolenie?

  • Whistleblowing - definicja, przykłady zastosowania

  • System whistleblowing -na czym polega, jak powinien funkcjonować? Praktyczne aspekty wdrożenia

  • Kanały zgłaszania nieprawidłowości i problematyka anonimowowści i poufności zgłoszeń

  • Obszary objęte obowiązkiem zgłaszania nieprawidłowości -czego mogą dotyczyć zgłoszenia?

  • Ochrona sygnalistów -przesłanki statusu, zasady ochrony, zakres działań odwetowych

  • Obowiązek prawny i dobre praktyki

Online

Platforma Clickmeeting, która wymaga jedynie dostępu do przeglądarki internetowej 

Prelegentka

logo_DZP.png
Julia-Besz.jpeg

Julia Besz

Ekspert w zakresie: whistleblowingu, compliance, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

(Pełna notka o Prelegentce na dole strony)

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia stacjonarnego w Warszawie  1070 zł netto.

 

Koszt szkolenia online to 970 zł netto dla 1 osoby. Dla drugiej i każdej kolejnej cena wynosi 870zł netto

 

Na 14 dni przed terminem szkolenia cena wzrasta o 100zł netto.

Szkolenie stworzy również możliwość zapoznania się z platformą whistleblowingową kancelarii DZP, jako przykładu kompleksowego narzędzia adresującego wszystkie wymogi regulacyjne.

 

Na szkoleniu zostanie także omówiona najnowsza interpretacja przepisów dyrektywy dla grup kapitałowych.

Szkolenie w całości poprowadzi Julia Besz.

Julia zajmuje się doradztwem w zakresie compliance, whistleblowing, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

W szczególności zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych z zakresu analizy i oceny ryzyka braku zgodności, usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniem mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach.

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów compliance i rozwiązań antykorupcyjnych wg standardów ISO 19600 i 37001. Aktywnie uczestniczy w audytach zgodności i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Julia posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną sygnalistów korporacyjnych. Doradza we wdrażaniu efektywnych systemów whistleblowing w przedsiębiorstwach i przygotowuje z tego zakresu rozprawę doktorską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Projektuje i implementuje rozwiązania IT z obszaru legal-tech dla sektora publicznego, gdzie szkoli i doradza we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań whistleblowing w administracji publicznej.

Jest certyfikowanym Compliance i Whistleblowing Officerem oraz wykładowcą uczelni wyższych, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu whistleblowingu, ochrony sygnalistów oraz corporate governance na kierunku „MBA w administracji publicznej”.

 

 

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji

Maciej Czech

t. 22 118 47 17

k. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl

www.dlaenergetyki.pl