baner odpady v3.png

Szanowni Państwo,

 

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. System ten jest projektowany i wdrażany przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) art. 79 ust. 1. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

System został uruchomiony 24 stycznia 2018 r., który jest pierwszym elementem BDO. Obecne zmiany są bardzo ważną kontynuacją wdrożenia kontroli nad gospodarowaniem odpadów.  

 

W związku, ze zbliżającym się terminem obowiązywania kolejnych modułów bazy BDO zapraszamy Państwa na specjalistyczne warsztaty "Ustawa o odpadach i elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO", które odbędą się:

- w Warszawie, 17.12.2019

- w Katowicach, 24.01.2020

 

W programie m.in.

1. Baza BDO

2. Obieg Karty Przekazania Odpadów i Karty Przekazania Odpadów Komunalnych, 

3. Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów (opartej na KPO i KPOK ),

4. Sporządzanie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

5. Sporządzanie Karty Ewidencji Opadów Niebezpiecznych,

6. Sporządzanie Karty Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych

7. Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odpadach i Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

8. Warunki magazynowania odpadów

9. Obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń

10. Obowiązek wizyjnego systemu kontroli

 

Prowadzące:

1. mec. Agnieszka Skorupińska kancelaria CMS oraz

2. pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. 

 

Prelegenci:

mec. Agnieszka Skorupińska, lider praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

 

 

 

 

_____________________________

Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. 

Prowadzący:

  • Agnieszka Skorupińska jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS. (Prowadząca warsztaty w Katowicach i Warszawie)

 

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego. 

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

 

  • Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO.