npe4_baner.jpg

Szanowni Państwo,  

 

zapraszamy do do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia w formie hybrydowej (Warszawa, online):

"Nowelizacja Prawa energetycznego - rynek energii od nowa"

 

Prowadzący: dr Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Program został pomyślany tak, aby zawierał jak najbardziej aktualne ustawodawstwo.

Szkolenie odbędzie 15 września 2021 roku. Wydarzenie przygotowywane jest w formie hybrydowej. Możecie Państwo wziąć udział w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123a), lub uczestniczyć w trybie online (platforma clickmeeting, nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, działa w oparciu o przeglądarkę internetową).

 

Proponowane szkolenie ma na celu przedstawić najważniejsze zmiany dotyczące rynku energii dotykające w znaczący sposób: wytwórców energii, spółki obrotu, OSD oraz w dużym stopniu również dużych odbiorców biznesowych.

Wśród zagadnień szkolenia znalazły się:

 1. prawo (nowela uPe z 20 maja 2021, ustawa wsparciu morskich farm wiatrowych, 5 rozporządzeń, projekt uPe z 30.04.2021 oraz dyrektywa pakietu zimowego 

 2. Rozpoczynanie i wykonywanie działalności koncesjonowanej 

 3. Uporządkowanie przepisów oraz sprawniejsza kontrola

 4. Zmiany dotyczące uczestników rynku energii

 5. Funkcjonowanie nowego systemu pomiarowego

 6. Sprzedawca i POBH oraz Odbiorca

 7. Zmiany przejściowe i inne zmiany

Ustawa wprowadziła zmiany w:

 • doprecyzowanie definicji pojęć

 • elastyczność usług

 • usunięcie luk prawnych i doprecyzowanie tych przepisów, które miały rozbieżne interpretacje 

 • umożliwienie wykonania przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zdolności i ograniczeń przesyłowych,

 • stworzenie wymogu opracowania magazynowania instrukcji instrukcji ruchu i eksploatacji magazynowej przez operatora systemu

 • zmiany regulacyjne dotyczące instrukcji uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych oraz zatwierdzania 

 • zmiana otoczenia regulacyjnego w przyznawaniu i cofaniu koncesji przez PURE

 • stworzenie prawa dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych 

 • wprowadza rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej

 • zmiany w taryfowaniu

 • zamiany w zawieraniu umów sprzedaży mediów energetycznych, w tym obowiązek zapewniania dostępu do aktualnego stanu prawnego dla konsumentów 

 • regulacja zabezpieczeń majątkowych i ew. roszczeń osób trzecich

 • Zmiany w otoczeniu inteligentnego opomiarowania

 • zmiany w kompetencjach Prezesa URE

Prelegent:

dr Zdzisław Muras

– doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych

Szczegóły

Termin: 15.09.2021

Formuła: stacjonarnie lub online

Lokalizacja: Warszawa lub clickmeeting

Koszt szkolenia to:

 • 1170 zł netto dla szkolenia stacjonarnego (koszt za jedną osobę)

 • 1070  zł netto dla szkolenia online (koszt za jedną osobę)

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Szkolenie stacjonarnie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym GoldenFloor, zlokalizowanym przy Al. Jerozolimskich 123a. 

Edycja online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

Prowadzący:

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).