UEG1Baner.png

Szanowni Państwo,

 

w związku z nowelizacją Prawa Energetycznego oraz zmianami innych ustaw zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem:

"Sprzedaż oraz zakup energii elektrycznej i gazu w przemyśle -  umowy, nowelizacja Prawa Energetycznego, rynek mocy i inne zmiany"

Spotkanie poprowadzi Pan mec. Grzegorz Mikos -  radca prawny, uznany ekspert z zakresu umów i obrotu energią elektryczną i gazu. Wieloletni pracownik URE i Ministerstwa Klimatu.

Terminy i lokalizacja:

 • 08.09.2021 r. szkolenie w formule stacjonarnej (Warszawa) oraz online (platforma ClickMeeting)

Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadza wiele zmian na rynku energii. Chodzi między innymi o nowe prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i gazowych, a także przedsiębiorstw przemysłowych zakupujących ee i gaz. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek modyfikacji umów przyłączeniowych oraz obowiązujących umów sprzedaży ee i gazu.  Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy przyjęty przez Sejm wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorstw przemysłowych, ale także pozwala osiągnąć wiele korzyści oraz oszczędności związanych z zakupami ee.

Dodatkowo podczas szkolenie zostaną przedstawione doświadczenia z zakresu zawierania umów, zobowiązań oraz omówimy wiele wątpliwości i spornych zapisów w umowach oraz zajmiemy się decyzjami UOKiK i stanowiskami prezesa URE i SN.

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. poniższe zagadnienia: 

 • Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne

  • zmiany wpływające na odbiorcę biznesowego i proces zakupu ee i gazu

  • zmiany w umowach sprzedaży ee i gazu

  • zmiany w umowach przyłączeniowych

  • zmiany dla spółek obrotu

 • Umowy cPPA i podobne do nich konstrukcje prawne

 • Obligo giełdowe - zmiany regulacji. Jak wpłynie to na rynek?

 • Zmiany w obszarze opłaty mocowej i ulgi dla dużych odbiorców

 • Ulgi dla przedsiębiorstw przemysłowych

 • DSR – szanse dla przedsiębiorstw przemysłowych

 • Warunki przyłączenia i umowy przyłączeniowe - najważniejsze zagadnienia

 • Zmiany sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem postanowień IRiESD

 • Możliwe formy zawarcia umowy w świetle wymogów prawa energetycznego i kodeksu cywilnego, w szczególności zawarcia umowy w formie elektroniczne

 • Relacje z klientem i postępowanie reklamacyjne

 • Zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym wstrzymaniem dostaw – przebieg postępowania przed URE

 • Problemy praktyczne sprzedawców w relacjach z przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi, przypadki naruszania IRiESD

 • Umowy na rynku energetycznym a uprawnienia organów nadzoru - postępowanie URE, UOKIK

 • Szanse dla przedsiębiorstw obrotu w związku z projektowaną nowelizacją

 • Tryby zawierania umów na dostawy energii elektrycznej oraz gazu

Koszt

Koszt szkolenia w formie stacjonarnej 1070zł netto złotych. Dla szkolenia online to 970zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną 870zł netto!

Cena na tydzień przed szkoleniem zwiększa się o 100zł netto.

Sprawy techniczno- organizacyjne:

    Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).  Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie - tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość "wdzwonienia" się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystan prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego.

Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Prelegent:
Grzegorz Mikos radca prawny, ekspert ds. OZE i obrotu energią z doświadczeniem w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departamencie Źródeł odnawialnych i Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu

 

 

Termin:

8.09.2021 

Formuła:

 • Stacjonarnie - Warszawa

 • Online (ClickMeeting)

Czas:

9.00- ok.16.00

Kontakt:

Edyta Cekała

kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia stacjonarnego 1070zł.

Koszt szkolenia online 970 zł netto. Każda kolejna osoba 870 złotych.

logoskalski.png
zdjęcie Mikos.jpg

Formularz dla szkolenia stacjonarnego

Warszawa

Formularz dla szkolenia online

Prelegent

Grzegorz Mikos jest radcą prawnym, ekspertem ds. OZE i obrotu energią z doświadczeniem w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departamencie Źródeł odnawialnych i Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu. 

 

Prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy - Prawo energetyczne. Ponadto, prowadził ważne dla rynku energii elektrycznej w Polsce postępowania w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów Zgodności.  Uczestniczył w nakładaniu na operatorów systemów dystrybucyjnych administracyjnych kar pieniężnych w związku z nieprzestrzeganiem ww. dokumentów.

 

Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Był uczestnikiem komisji sejmowych.

 

Radca prawny Grzegorz Mikos aktywnie uczestniczy w zielonej transformacji m.st. Warszawy. Jest radcą prawnym w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

 

W Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. odpowiada za kwestie regulacyjne związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii, opracowywanie zasad działania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Prowadzi w ramach Kancelarii postępowania w sprawie uzyskania koncesji na podstawie ustawy - Prawo energetyczne. Opracowuje najbardziej optymalne modele sprzedaży energii z instalacji OZE dla zakładów przemysłowych zarówno w formule dzierżawy instalacji PV jak i corporate PPA. Ponadto, rozwiązuje problemy