Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami informacje na temat specjalistycznego szkolenia on-line  

"Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła w 2021 roku - poważne zmiany proceduralne".

Szkolenie odbędzie się 17 marca 2021 i poprowadzi je Pan Stanisław Karnowski.

Ta edycja szkolenia jest wyjątkowa ze względu na szereg wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami energetycznymi w obszarze taryf dla ciepła.

Do najważniejszych z nich będą należały:

 • Integracja dotychczasowych Państwa narzędzi (najczęściej formularzy excel) z nowym narzędziem URE

 • Dostosowanie planu kont do nowego narzędzia lub zintegrowanie nowego narzędzia z planem kont 

 • Nowe wytyczne zwrotu z kapitału

 • Zarządzanie taryfowe w obliczu bardzo prawdopodobnym spadkiem cen ciepła (w większości przypadków)

Dodatkowo bardzo istotną zmianą wynikającą z nowelizacji rozporządzenia taryfowego (z dn. 22.01.21) jest inne podejście do stosowania Art. 28 (wcześniejsza zmiana taryfy).
 

Podczas spotkania omówimy także zasady tworzenia taryf metodą uproszczoną (benchmarkową lub wskaźnikową) dla ciepła wytworzonego w kogeneracji, które również podlegają obecnie dużym zmianom.

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia oraz odpowiemy na poniższe pytania:

 • Jakich obszarów dotyczą zmiany procedury sporządzania i zatwierdzania taryf?

 • Co zawierają te zmiany?

 • Co z przedsiębiorstwami, których taryfa kończy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy

 • Jak należy się przygotować do sporządzania taryf nawet jeśli obecna taryfa jest ważna dłużej:

      - jakie dane i jak należy kompletować?

      - jak je zestawiać aby potem były "kompatybilne" z nową procedurą?

 • Wytyczne URE dotyczące zwrotu z kapitału zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 71/2020 - zmiany

 • Rozporządzenie taryfowe z 2020 roku - najważniejsze zmiany

      - doprecyzowana struktura taryfy dla ciepła

      - zasada jednolitości cen w przypadku dostarczenia z tej samej sieci

      - współczynniki korekcyjne

      - jak zarządzać niemal pewnym spadkiem cen za ciepło?

 • Jednorazowy zwrot kosztów uprawnień do emisji

 • Zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat

 • Zakup uprawnień do emisji CO2 jako koszty uzasadniony - i zmiany dotyczące zakupu emisji w nowym rozporządzeniu

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła 

 • Efektywność energetyczna"- ujęcie w taryfach dla ciepła oraz ew. zmiany w 2020 roku

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • i wiele innych

  

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Koszt szkolenia to 870 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą kolejną osobę 770zł netto.

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

Wykładowca

Stanisław Karnowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

 

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji,
Agnieszka Kawala
Zespół dlaenergetyki.pl
tel. 22 118 47 17
tel. kom. 531 447 700
e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl

Termin:

17.03.2021

Formuła:

Online (ClickMeeting)

Prowadzący:

Stanisław Karnowski

Czas:

9.00- ok.16.00

Kontakt:

Agnieszka Kawala

kom. 531 44 77 00

agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl