Szanowni Państwo,

    w ostatnim czasie zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe wraz z uwagami przedsiębiorstw energetycznych. Dostosowuje ono przede wszystkim metodę kosztową do nowego mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, daje  możliwość uwzględnienia dodatkowych kosztów zakupu uprawnień w 2018 r. dla jednostek kalkulujących taryfy na podstawie §13 rozporządzenia taryfowego oraz między innymi zmienia definicję Nz na moc zamówioną cieplną dla obiektów zasilanych z danego węzła cieplnego (trudność wyznaczenia obliczeniowego natężenia przepływu wody w danym przyłączu). 

   

Dodatkowo projekt Rozporządzenia doprecyzowuje (żeby nie powiedzieć dostosowuje/ułatwia) warunki zmiany taryfy przed upływem jej wygaśnięcia. Oczywiście chodzi o korekty taryfy, które mogą wynikać ze zmiany sytuacji wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne (w szczególności zmiany kosztów uprawnień do emisji, paliw oraz cen energii elektrycznej). 

 

Obecnie jesteśmy na etapie odniesienia się Ministerstwa do zaproponowanych uwag branży natomiast według wielu ekspertów nie przewiduje się by sam mechanizm zastosowanych zmian uległ znaczącym przekształceniom. Dyskusyjne są ewentualne m.in. wielkości kosztów uprawnień do emisji poniesionych przez poszczególne rodzaje instalacji w 2018 roku oraz kwestie doprecyzowujące pewne zapisy. 

Projekt Rozporządzenia wraz z Uzasadnieniem, OSR oraz stanowiskami zgłoszonym w ramach konsultacji publicznych znajduje się tutaj https://legislacja.gov.pl/projekt/12330704/katalog/12666012#12666012  

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie on-line (webinarium) "Taryfy dla ciepła w 2020 roku", które poprowadzi pan Stanisław Karnowski w dniu 7 kwietnia.

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed szkoleniem i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysyłać na podany mail pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w 30-minutowej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu 29.04 odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43 .

 

Koszt szkolenia to 870 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobętylko 370zł netto!

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.

 • Nowe rozporządzenie taryfowe - najważniejsze zmiany

 • Jednorazowa rekompensata kosztów uprawnień do emisji w nowym rozporządzeniu taryfowym

 • Zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat 

 • Zakup uprawnień do emisji CO2 jako koszty uzasadniony - i zmiany dotyczące zakupu emisji w nowym rozporządzeniu

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła (Uwaga! w kwietniu nowe wskaźniki na 2020 r.) .

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła 

 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła oraz ew. zmiany w 2020 roku

 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczące wzorów (w szczególności Nz)

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • i wiele innych

Wykładowca 

Stanisław Karnowski  - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.