TDC19 BANER.png

Szanowni Państwo,

w związku z dużymi zmianami proceduralnymi w obszarze sporządzania taryf dla ciepła zapraszamy na szkolenie  "Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła w 2021 roku - poważne zmiany proceduralne".

Szkolenia poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.

Lokalizacja i terminy: 

 • 17.06.2021 (szkolenie jednodniowe) online

 • 28-29.06.2021 (szkolenie dwudniowe) w Ustroniu - Hotel Diament - stacjonarne

Szkolenie ma charakter wyjątkowy ponieważ po długiej przerwie będziemy mogli się z Państwem spotkać osobiście, na szkoleniu dwudniowym organizowanym już od wielu lat w Ustroniu.

W związku ze rewolucyjnymi zmianami w obszarze sporządzania taryf przed specjalistami zajmującymi się sporządzaniem taryf dla ciepła znajduje się bardzo wiele wyzwań.

Do najważniejszych z nich należą:

 • Integracja dotychczasowych Państwa narzędzi (najczęściej formularzy excel) z nowym narzędziem URE

 • Dostosowanie planu kont do nowego narzędzia lub zintegrowanie nowego narzędzia z planem kont

 • Nowe wytyczne zwrotu z kapitału

 • Zarządzanie taryfowe w obliczu bardzo prawdopodobnym spadkiem cen ciepła (w większości przypadków)

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia oraz odpowiemy na poniższe pytania:

 • Jakich obszarów dotyczą zmiany procedury sporządzania i zatwierdzania taryf?

 • Co zawierają te zmiany?

 • Jak należy się przygotować do sporządzania taryf nawet jeśli obecna taryfa jest ważna dłużej:

  • jakie dane i jak należy kompletować

  • jak je zestawiać aby potem były "kompatybilne z nową procedurą

 • Wytyczne URE dotyczące zwrotu z kapitału zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 70/2020 - zmiany

 • Rozporządzenie taryfowe z 2020 roku - najważniejsze zmiany

 • Jednorazowy zwrot kosztów uprawnień do emisji

 • Zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat

 • Zakup uprawnień do emisji CO2 jako koszty uzasadniony - i zmiany dotyczące zakupu emisji w nowym rozporządzeniu

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła

 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła oraz ew. zmiany w 2020 roku

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • i wiele innych

Wykładowca:

Stanisław Karnowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt

tel. 22 118 47 17

zespół DlaEnergetyki

Kontakt:

Jan Gałecki

kom.602 62 62 43 

tel. 22 118 47 17

wydarzenia@dlaenergetyki.pl

Sprawy techniczne oraz organizacyjne:

Koszt szkolenia online to 870 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą kolejną osobę 770zł netto. Za uczestnictwo w szkoleniu, w Ustroniu:

-1490 netto za szkolenie

-1590 zł netto za szkolenie i nocleg w pokoju 2 os.* 

-1640 zł netto za szkolenie i nocleg w pokoju 1os.* 

Szkolenie hybrydowe odbędzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Ustroń

Online