TaryfyBaner.jpg

Szanowni Państwo,

Rok 2021 obfituje w bardzo wiele zmian w zakresie sporządzania taryf dla ciepła. Chodzi zarówno o bardzo duże zmiany proceduralne w zakresie prezentowania danych czy sporządzania taryfy, ale także wprowadza zmiany w zakresie zwrotu z kapitału. Dodatkowo powinni Państwo zwrócić uwagę, że w pierwszych dniach sierpnia pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia taryfowego.

Rozporządzenie ma na celu zwiększenie wzrostu planowanych przychodów w taryfach wskaźnikowych dla ciepła wytworzonego w kogeneracji oraz zagwarantowanie wzrostu planowanych przychodów w taryfach kosztowych.


W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie  "Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła w 2021 roku – kształtowanie taryf od nowa? Nowe procedury, nowelizacja rozporządzenia, zmiany w zakresie zwrotu z kapitału  i nowy model prezentowania danych".

 

Szkolenia poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 30.09-1.10.2021:

 • Online na platformie ClickMeeting

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia oraz odpowiemy na poniższe pytania:

 • Jakich obszarów dotyczą zmiany procedury sporządzania i zatwierdzania taryf?

 • Co zawierają te zmiany?

 • Nowelizacja rozporządzenia taryfowego

 • Jak należy się przygotować do sporządzania taryf nawet jeśli obecna taryfa jest ważna dłużej:

·         jakie dane i jak należy kompletować

·         jak je zestawiać aby potem były kompatybilne z nową procedurą

 • Wytyczne URE dotyczące zwrotu z kapitału zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 70/2020 - znacząc zmiany

 • Rozporządzenie taryfowe z 2020 roku - najważniejsze zmiany

 • Jednorazowy zwrot kosztów uprawnień do emisji

 • Zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat

 • Zakup uprawnień do emisji CO2 jako koszt uzasadniony - i zmiany dotyczące zakupu uprawnień do emisji

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła wraz ze zmianami

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła

 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła wraz z najnowszymi zmianami

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • i wiele innych

Informacje organizacyjne:

Szkolenie online:

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu online wynosi 1290 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą kolejną osobę 1190 zł netto! Ceny obowiązują na 14 dni przed szkoleniem. Po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 100 zł netto.

 

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Wykładowca:

Stanisław Karnowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

 

 

Kontakt:

Anna Kuleta

kom. 660 244 977

tel. 22 118 47 17

anna.kuleta@dlaenergetyki.pl

Sprawy techniczne oraz organizacyjne:

Koszt szkolenia dwudniowego w formie online to 1290 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą kolejną osobę 1190 netto.

Szkolenie hybrydowe odbędzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Program 

Formularze zgłoszenia

Zapraszam do kontaktu

Anna Kuleta

22 118 47 17

660 244 977

anna.kuleta@dlaenergetyki.pl