BANER tdw 2020.png

Szanowni Państwo, 

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków taryfowych na początku przyszłego roku – w normalnym trybie ustawowym, na kolejny 3-letni okres taryfowy, warto rozpocząć prace nad ustaleniem okresu obrachunkowego oraz gromadzeniem danych wyjściowych do sporządzenia wniosku taryfowego.

W związku z powyższym, zapraszamy na szkolenie online (webinarium), w ramach którego omówiony zostanie proces przygotowania wniosku taryfowego (wraz z tabelami taryfowymi) oraz określania poziomu kosztów taryfowych, w tym sposób przygotowania dokumentów potwierdzających, uzasadniających ich wysokość. Omówiona zostanie także procedura zatwierdzania taryf, ze szczególnym   uwzględnieniem terminów ustawowych oraz przedstawieniem dotychczasowych działań i wymogów Regulatora - na podstawie rzeczywistych postępowań

Wydarzenie odbędzie się 21.10.2020, na platformie Clickmeeting (szczegóły techniczne poniżej), w godzinach 9.00-14.00.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces składania i zatwierdzania wniosków taryfowych i wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy – terminy ustawowe.

 2. Działalność Regulatora – zakres uprawnień.

 3. Zawartość wniosku taryfowego – niezbędne dokumenty.

 4. Przygotowanie wniosku taryfowego.

  1. Zebranie danych niezbędnych do przygotowania wniosku taryfowego i ustalenie okresu obrachunkowego.

  2. Ustalenie niezbędnych przychodów – omówienie sposobu określania kosztów taryfowych wg ich rodzaju.

  3. Alokacja przychodów na grupy odbiorców – zasady kształtowania cen i stawek opłat abonamentowych.

  4. Tabele taryfowe załączane do wniosku taryfowego – zasady wypełniania.

  5. Kompletny wniosek taryfowy – omówienie zakresu i wymaganych informacji.

  6. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – sposoby jej kształtowania.

 5. Możliwe przesłanki do złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy a podejście Regulatora.

 6. Doświadczenia branżowe w zakresie procesu zatwierdzania taryf oraz wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy.

Prowadzący szkolenie:

Mariusz Kucharski:

Ekspert z zakresu sporządzania taryf dla wody i ścieków.

Przez ponad 20 lat związany z branżą wodociągową, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu, a od 2007 – Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny był m.in. za opracowywanie taryf dla wody i ścieków

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek, których udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Ma doświadczenie w pracy w tym Organie w spółkach branży wodociągowej czy TBS.

Połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej – branżowej i menedżerskiej – z wieloletnim, praktycznym i skutecznym jej stosowaniem stanowi podstawę prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie opracowywania wniosków taryfowych dla przedsiębiorstw branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Coaching oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Psychologia biznesu dla Menedżerów.

logo-ortus.jpg

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).  Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Koszt szkolenia to 590zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną tylko 490zł netto.

Uwaga! W zaistniałej sytuacji nie wymagamy wypełniania kart zgłoszenia. W przypadku chęci zgłoszenia prosimy o informację mailem bądź telefoniczne.