Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa na kolejne szkoleniu z zakresu służebności przesyłu "Niezwłoczne zajęcie nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych w sytuacjach awaryjnych i konfliktowych." 
 

Celem szkolenia jest kompleksowa analiza możliwości uzyskania niezwłocznego dostępu do nieruchomości, na których mają być posadowione albo istnieją już urządzenia przesyłowe wymagające pilnej interwencji służb technicznych.

 

Przedstawione zostaną narzędzia prawne umożliwiające sprawne zajęcie nieruchomości, zarówno o charakterze cywilistycznym, jak i administracyjnym, w szczególności zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu, zajęcie nieruchomości w ramach stanu wyższej konieczności oraz czasowe ograniczenie własności na potrzeby usuwania awarii w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Praktyczne uwagi w przedmiocie poprawnej redakcji wniosków oraz sposobu budowania ich uzasadnienia, zostaną poparte przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych oraz organów administracji.

Termin i lokalizacja:

  • Katowice 27.08.2019 

  • Warszawa 10.09.2019

  • Prowadzący:

  •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

  •   Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

Wśród najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas szkolenia znajdą się między innymi:

  • Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie albo stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu jako podstawa dla niezwłocznego zajęcia nieruchomości

  • Dostęp do urządzeń przesyłowych w stanach awaryjnych albo ich bezpośrednim zagrożeniu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

  • Zajęcie nieruchomości w sytuacjach awaryjnych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  • Egzekucja uprawnień z decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 126 u.g.n.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  970 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

wykup baner.png
Umarlaki Baner.png