Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na szkolenie "Urządzenia przesyłowe – podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego  i sądów administracyjnych z 2019 r. i pierwszego kwartału 2020 r.”, którego przedmiotem będzie analiza trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych w 2019 roku i pierwszym kwartale 2020 r. w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych. 

 

Szkolenie on-line (webinarium) odbędzie się 28.04.2020

Szkolenie przeprowadzą mec. Piotr Zamroch (orzecznictwo Sądu Najwyższego) oraz mec. Iwo Fisz (orzecznictwo sądów administracyjnych). 

W tym okresie Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny wydały kilkaset orzeczeń dotyczących korzystania z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych każdego rodzaju. Nasi eksperci kompleksowo je przeanalizowali i spośród nich wybrali kilkadziesiąt orzeczeń, które w ich ocenie są najbardziej wartościowe w Państwa pracy, najciekawsze, czy wręcz przełomowe. 

Będzie to wydarzenie, na którym poznacie Państwo wyniki najciekawszych sporów sądowych istotnych dla branż: elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem przedstawiane kierunki orzecznicze zostaną opatrzone praktycznym komentarzem, z odwołaniem do konkretnych przepisów i problemów pojawiających w się w codziennej praktyce funkcjonowania przedsiębiorców przesyłowych. 

Znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych jest kluczowa dla sprawnego prowadzenia inwestycji sieciowych oraz skutecznej obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości. Orzecznictwo bowiem stanowi doprecyzowanie albo wyjaśnienie przepisów, które z natury mają charakter ogólny i nie są w stanie regulować wszystkich sytuacji, które przynosi praktyka.

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi m.in na następujące pytania:

  • Jak wykazać dobrą wiarę posiadacza służebności, szczególnie dla urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa?

  • W jaki sposób bronić się z wykorzystaniem zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste?

  • Jak wyznaczać szerokość pasów służebności? Czy można je utożsamiać ze strefami oddziaływania urządzeń albo strefami w planach miejscowych?

  • W jaki sposób uprosić postępowanie dowodowe w zakresie przeniesienia posiadania służebności pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami?

  • Jak dowodzić widoczności urządzeń podziemnych?

  • W jaki sposób możliwe jest przerwanie biegu zasiedzenia służebności? Czy oferta jej ustanowienia może być uznaniem roszczenia?

  • Jak poprawnie kwalifikować prace - remont i przebudowa. Czy definicje z Prawa budowlanego należy wprost stosować do inwestycji liniowych?

  • Jak skutecznie prowadzić rokowania z właścicielami nieruchomości i co musi być ich przedmiotem?

  • Czy starosta albo prezydent miasta może badać warianty inwestycji przesyłowej?

  • Jakie obszaru ograniczenia własności mogą pojawić się w decyzji wywłaszczeniowej? 

Koszt szkolenia to 870 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed szkoleniem i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysyłać na podany mail pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w 30-minutowej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu 28.04 odbędzie się w godzinach 9:30 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 606-739-737