baner orzecznictwo list2020.png

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na szkolenie "Urządzenia przesyłowe – podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego  i sądów administracyjnych z 2019r. i 2020r.”, którego przedmiotem będzie analiza trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych w 2019 roku i 2020 r. w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych. 

 

Szkolenie on-line (webinarium) odbędzie się 24.11.2020

Szkolenie przeprowadzą mec. Piotr Zamroch (orzecznictwo Sądu Najwyższego) oraz mec. Iwo Fisz (orzecznictwo sądów administracyjnych). 

W tym okresie Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny wydały kilkaset orzeczeń dotyczących korzystania z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych każdego rodzaju. Nasi eksperci kompleksowo je przeanalizowali i spośród nich wybrali kilkadziesiąt orzeczeń, które w ich ocenie są najbardziej wartościowe w Państwa pracy, najciekawsze, czy wręcz przełomowe. 

Będzie to wydarzenie, na którym poznacie Państwo wyniki najciekawszych sporów sądowych istotnych dla branż: elektroenergetycznejgazowejciepłowniczejwodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem przedstawiane kierunki orzecznicze zostaną opatrzone praktycznym komentarzem, z odwołaniem do konkretnych przepisów i problemów pojawiających w się w codziennej praktyce funkcjonowania przedsiębiorców przesyłowych. 

Znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych jest kluczowa dla sprawnego prowadzenia inwestycji sieciowych oraz skutecznej obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości. Orzecznictwo bowiem stanowi doprecyzowanie albo wyjaśnienie przepisów, które z natury mają charakter ogólny i nie są w stanie regulować wszystkich sytuacji, które przynosi praktyka.

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi m.in na następujące pytania:

  • Jak wykazać dobrą wiarę posiadacza służebności, szczególnie dla urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa?

  • W jaki sposób bronić się z wykorzystaniem zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste?

  • Jak wyznaczać szerokość pasów służebności? Czy można je utożsamiać ze strefami oddziaływania urządzeń albo strefami w planach miejscowych?

  • W jaki sposób uprosić postępowanie dowodowe w zakresie przeniesienia posiadania służebności pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami?

  • Jak dowodzić widoczności urządzeń podziemnych?

  • W jaki sposób możliwe jest przerwanie biegu zasiedzenia służebności? Czy oferta jej ustanowienia może być uznaniem roszczenia?

  • Jak poprawnie kwalifikować prace - remont i przebudowa. Czy definicje z Prawa budowlanego należy wprost stosować do inwestycji liniowych?

  • Jak skutecznie prowadzić rokowania z właścicielami nieruchomości i co musi być ich przedmiotem?

  • Czy starosta albo prezydent miasta może badać warianty inwestycji przesyłowej?

  • Jakie obszaru ograniczenia własności mogą pojawić się w decyzji wywłaszczeniowej? 

Koszt szkolenia to 870 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 570zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).  Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszamy także na szkolenie, które odbędzie się dzień później 

baner_niezwłoczne_listopad_2020.png