Szanowni Państwo, 

w dniu 14 listopada weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U.20.2009), które reguluje szczegóły związane z wprowadzeniem opłaty mocowej. Obowiązek jej naliczania i pobierania zostanie wprowadzony już od 1 stycznia przyszłego roku!

   

    W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami z Państwa strony zapraszamy na szkolenie "Opłata mocowa i wzrost kosztów energii elektrycznej - obecne oraz oczekiwane regulacje prawne".

 

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2020 i poprowadzi je mec. Grzegorz Pizoń - ekspert z zakresu prawa energetycznego iautor komentarza do ustawy o Rynku Mocy, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions .

 

Podczas wydarzenia omówimy m.in. następujące zagadnienia:

 

  • Opłata mocowa - tło regulacyjne i przepływ środków z opłaty

  • Obowiązki OSD, OSDn, spółek obrotu i wytwórców 

  • Możliwość uniknięcia ponoszenia opłaty mocowej

  • Możliwość reparametryzacji - niższe stawki dla odbiorców przemysłowych

  • Przegląd innych opłat i narzutów regulacyjnych

  • Dostawca mocy, właściciel jednostki - prawa i obowiązki

  • Jak rozliczać obowiązek mocowy  - wynagrodzenie i ew. kary?

  • Jakie zmiany przepisów czekają nas w najbliższym czasie odnośnie rynku mocy?

  • i wiele innych

 

Prelegent:
mec. Grzegorz Pizoń - prawnik, ekspert z zakresu prawa energetycznego i pomocy publicznej kancelarii SSW Pragmatic Solutions  (pełna notka biograficzna poniżej)
PIZOŃ_foto_Easy-Resize.com.jpg
Partner Wydarzenia:
logo numeron.png.png

Więcej o Partnerze Wydarzenia - Pracownia Informatyki NUMERON

Oprogramowanie ENERGIA°4 to system modułowy, który można skonfigurować wg potrzeb użytkownika. 

Na potrzeby rynku, stworzyliśmy funkcjonalność umożliwiającą podmiotom zobowiązanym automatyczne naliczanie opłaty mocowej wszystkim typom odbiorców końcowych, zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy. ENERGIA®4 zapewnia wsparcie w obszarze naliczania opłaty mocowej odrębnie, w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców końcowych; a także sprawozdawczość w zakresie obowiązku przekazywania do URE kwartalnych informacji dot. rozliczeń opłaty mocowej u odbiorców końcowych.

logo_e4_rozek_bez tla_OK.png

NUMERON to polska firma z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, tworząca rozwiązania sprzętowo-programowe w zakresie monitorowania mediów energetycznych na bazie najnowszych technologii oraz własnych autorskich koncepcji, z uwzględnieniem energetycznych megatrendów. 

Jesteśmy doskonałym partnerem dla wszystkich organizacji, poszukujących narzędzi do optymalizacji i kontroli zużycia mediów energetycznych. Oferta NUMERON jest dedykowana energochłonnym branżom przemysłu, aktywnym uczestnikom rynku energii (wytwórcy, sprzedawcy i dystrybutorzy energii), a także doradcom i audytorom energetycznym oraz branży Facility Management.

NUMERON specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie zużyciem mediów energetycznych (energii elektrycznej, wody, gazów technologicznych, pary wodnej, sprężonego powietrza). 

Naszym sztandarowym produktem jest Energia®4 - system zarządzania zużyciem mediów energetycznych, który przetwarza i standaryzuje odczytane dane oraz prezentuje je w postaci raportów, wykresów, porównań.

Energia®4 jest produktem doskonale wpisującym się w trend związany z poprawą efektywności energetycznej, który obecnie dotyczy zarówno firm, jak i instytucji. Spełnia funkcje narzędzia przydatnego w procesie przygotowania audytu efektywności energetycznej wg obowiązku Ustawy z o efektywności energetycznej oraz w procesie monitorowania i ewaluacji polityki energetycznej, wynikającej z wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001. 

Produkujemy również Urządzenia do zdalnego odczytu i udostępniania danych pomiarowych, które posiadają także funkcję wizualizacji danych analitycznych w czasie rzeczywistym. Pulpit nawigacyjny tworzą wykresy tworzone na podstawie danych bieżących oraz danych udostępnianych przez podłączone bazy danych. Strażnik mocy. Strażnik tangensa ɸ. Kontrola stopni zasilania. Alarmy (e-mail, sms).

Sprawy techniczno- organizacyjne:

    Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari). Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370zł netto! 

Powyższe kwoty obowiązują dla zgłoszeń lub rezerwacji telefonicznych przekazanych co najmniej 10 dni przed terminem wydarzenia. Dla pozostałych zgłoszeń koszt uczestnictwa to odpowiednio 970/770/470 zł netto.

Prelegent

Grzegorz Pizoń – Counsel w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW Pragmatic Solutions). Wcześniej powiązany m.in. z kancelariami firm tzw. „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego, prawa rynku mocy i prawa pomocy publicznej. Posiada oświadczenie w doradztwie regulacyjnym, świadczonym w związku z procesem stanowienia prawa na szczeblu krajowym i unijnym. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie opracowania rozprawy doktorskiej. Doświadczenie akademickie gromadził również na Uniwersytecie Cambridge oraz K. U. Leuven. Laureat rankingów i konkursów prawniczych (indywidualnie i grupowo)..

Grzegorz regularnie doradza licznym przedstawicielom przemysłu ciężkiego i energetyki zawodowej, z których wielu należy do grona jego stałych klientów.

Autor artykułów naukowych i branżowych, opracowań i monografii, w tym także współautor jedynego dostępnego na rynku komentarza do ustawy o rynku mocy.

Uwaga! W zaistniałej sytuacji nie wymagamy wypełniania kart zgłoszenia. W przypadku chęci zgłoszenia prosimy o informację mailem bądź telefoniczne.