rm5_baner.jpg

Szanowni Państwo,

W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy to przede wszystkim sprawniejsze funkcjonowanie rynku mocy, spełnienie unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadzenie korzystnych - dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii - zmian w naliczaniu opłaty mocowej

W związku, z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z autorskim programem szkolenia, który w całości został przygotowany przez Pana Zdzisława Murasa. Agenda skupia się na najnowszych zmianach w obszarze rynku mocy. Podczas szkolenia odbędzie się dyskusja z możliwością zadawania pytań. Odbędzie się już 6 października 2021 w Warszawie, a także tego samego dnia w formule online (clickmeeting - nie trzeba instalować oprogramowania komputerze). 

Wśród najważniejszych zmian nowelizowanej ustawy można wymienić:

 • rozszerzono zakres definicji ustawowych

 • poprawienie czytelności i interpretacji nowelizowanej ustawy 

 • zmiana terminów przeprowadzenia certyfikacji ogólnej

 • zmiany w umowach mocowych i wynikających z nich obowiązków

 • utworzenie sposobu obliczania limitu emisji na potrzeby weryfikacji

 • zmieniono podstawę prawa EU dot. oceny wystarczalności zasobów

 • doprecyzowanie przepisów związanych z przebiegiem aukcji głównej i aukcji dodatkowych

 • dodatkowe obowiązki dla operatorów

 • umożliwienie jednostkom zagranicznych uczestniczenie w mechanizmie mocowym

 • zmieniono zawartość wniosków o certyfikację

 • dodano przepisy regulujące okres ważności certyfikatu, przypisania korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności

 • wprowadzanie przepisy zapewniają spójność ze stosowaniem

 • i wiele innych

Prelegent:

dr Zdzisław Muras

– doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych

Termin: 6.10.2021

Formuła: stacjonarnie lub online

Lokalizacja: Warszawa lub clickmeeting

Koszt szkolenia to:

1170 zł netto dla szkolenia stacjonarnego (koszt za jedną osobę)

1070  zł netto dla szkolenia online (koszt za jedną osobę)

Prowadzący:

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza dyrektywy 2009/28/WE (2018 r.) oraz komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Szkolenie stacjonarnie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym GoldenFloor, zlokalizowanym przy Al. Jerozolimskich 123a. 

Edycja online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43