rekompensaty_dla_energochłonnych.png
Prelegent:

 

Wiktor Krawczyk, 

Audytor wiodący GHG, ekspert z zakresu rekompensat dla sektorów energochłonnych


Unknown.jpg
images.jpg

Prowadzący:

 • Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o, ekspert z zakresu rekompensat dla sektorów energochłonnych

Od czerwca 2005 roku Audytor wiodący EU ETS (holenderski certyfikat rejestracyjny) przeprowadził weryfikacje raportów rocznych o emisji kilkuset różnych instalacji m.in. w sektorach: energetycznymgazowniczym, ciepłowniczym, chemicznym, ceramicznym, papierniczym. Posiada bogate doświadczenie dotyczące „włączania i wyłączania” instalacji z EU ETS. Przeprowadził weryfikacje związane z uzyskaniem oraz ze zwiększeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach dla ponad 200 instalacji (99% rozpatrzonych pozytywnie– pozostałe w toku). Jako główny prowadzący przeszkolił operatorów ok. 80% instalacji uczestniczących w systemie EU ETS w Polsce, w tym wszystkich wiodących grup energetycznych. Prowadził szkolenia dla pracowników KOBIZE, PCA oraz konkurencyjnych jednostek wery kacyjnych. Wcześniej Project manager w obszarze zarządzania środowiskowego w sektorze energetycznym i administracji samorządowej. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS, zarządzania w ochronie środowiska oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw. Reprezentant Polski na Accreditation & Veri cation Forum w Brukseli.​

 • Bartosz Biegaj, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szanowni Państwo, 

system rekompensat dla sektorów energochłonnych obejmuje w Polsce ponad 300 podmiotów. Mimo możliwości uzyskania dość znacznych środków do tej pory tylko bardzo niewielka część z nich ubiegała się o możliwość uzyskania rekompensat. Przypomnijmy, że w zależności od branży przedsiębiorcy mogą otrzymać od 20 do nawet ponad 40 zł rekompensaty za 1MWh zużytej energii elektrycznej. Oznacza to ogromną redukcję kosztów energii wynoszącą w przypadku największych zakładów nawet kilkanaście milionów złotych. Co w takim razie spowodowało, że tylko kilkadziesiąt zakładów ubiegało się o należne im środki?

 

Wynikało to między innymi z faktu, że ustawodawca w 2019 r. wykluczył z systemu przedsiębiorstwa, które skorzystały z tzw. rekompensat za wzrost cen energii. Dodatkowo wielu przedsiębiorców skarżyło się na dość skomplikowane procedury i brak dostatecznych informacji na temat systemu.

Aby w znaczący sposób ułatwić Państwu skorzystania z przysługujących Państwa firmie środków zapraszamy na specjalistyczne szkolenie on-line dla operatorów instalacji objętych systemem rekompensat dla sektorów energochłonnych.

Szkolenie poprowadzi pan Wiktor Krawczyk, audytor wiodący GHG i ekspert z zakresu rekompensat dla sektorów energochłonnych.

Spotkanie odbędzie się w formule specjalistycznego szkolenia on-line w dniu 27.10.2020

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione procedury i obowiązki instalacji przedsiębiorstw ubiegających się o rekompensaty dla sektorów energochłonnych, w  tym w szczególności: 

 • Plan metodyki Monitorowania a system rekompensat - części wspólne i różnice

 • Wniosek o przyznanie rekompensat:

  • formularze excel

  • metodyka obliczeń

  • załączniki

  • opinia weryfikatora

 • Nadzór nad układami pomiarowymi dla obu systemów (MMP vs Rekompensaty)

 • Klasyfikacje produktów: PKD i NACE, klasyfikacja PRODCOM, kalsyfikacja PRODPOL

 • Zasady dotyczące wyznaczania okresu odniesienia

 • Zmiana istotna w rozumieniu art. 9 ust. 5, a znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w systemie rekompensat 

  • definicja zdolności produkcyjnych

  • zasady obliczeń i arkusze pomocnicze

  • współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych RCUF

 • Termin i zakres wniosku o przyznanie rekompensat dla sektorów energochłonnych

 • Zakres weryfikacji wniosku o przyznanie rekompensat


Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 570zł netto!