baner bdo 22.10.png
PRELEGENT:

Pracownik  Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego  wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO

Szanowni Państwo, 

Zbliża się termin (31 października 2020) składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania) za 2019. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny. W dniu 29 czerwca  2020r.  udostępniono długo wyczekiwany przez branżę moduł sprawozdawczości dla wytwórców odpadów, dzięki któremu wymienione przedsiębiorstwa są w stanie wypełnić powyższy obowiązek.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy szczegóły szkolenia "Elektroniczna sprawozdawczość i ewidencja odpadów w systemie BDO”, które odbędzie się 22.10.2020. Wydarzenie odbywa się w formie stacjonarnej jak i webinarium- na platformie Clickmeeting. 

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, przy Al. Jerozolimskich 123a z zachowaniem szczególnych środków ostrożności zgodnie z ministerialnymi wymogami. Dodatkowo informujemy, że na szkoleniu stacjonarnym przewidujemy znacznie ograniczoną liczbę miejsc. Pozwoli nam to na skuteczne i bezpiecznie przeprowadzenia szkolenia.  

Prelegent

Pracownik  Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO.

Program wydarzenia:

Ewidencja odpadów w BDO

1. Sporządzanie KPO i KPOK
2. Sporządzanie kart ewidencji

 • odpadów,

 • odpadów komunalnych, 

 • komunalnych osadów ściekowych, 

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 • pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 • odpadów niebezpiecznych

Sprawozdawczość  w BDO
1. Sprawozdawczość odbierającego i zbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego PSZOK
2. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi 

 • wprowadzający i eksportujący opakowania

 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcach w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej {m.in. preparaty smarowe, oleje smarowe i opony}

 • wprowadzający pojazdy

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawiciel

 • wprowadzający baterie i akumulatory oraz organizacje odzysku, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacja odzysku opakowań

3. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

 • wprowadzający działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (m.in. prowadzący strzępiarki oraz stacje demontażu pojazdów) ->

 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobyciu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów

 

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).  Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Koszt szkolenia w formie stacjonarnej wynosi 970zł netto

Koszt szkolenia online  to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 570zł netto! 

Powyższe kwoty obowiązują dla zgłoszeń lub rezerwacji telefonicznych przekazanych co najmniej 10 dni przed terminem wydarzenia. Dla pozostałych zgłoszeń koszt uczestnictwa wynosi +100zł netto.​

Uwaga! W zaistniałej sytuacji nie wymagamy wypełniania kart zgłoszenia. W przypadku chęci zgłoszenia prosimy o informację mailem bądź telefoniczne.