Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa na kolejne szkoleniu z zakresu służebności przesyłu "Niezwłoczne zajęcie nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych w sytuacjach awaryjnych i konfliktowych." Szkolenie odbędzie się w formule online, w dniu 25.11.2020.
 

Celem szkolenia jest kompleksowa analiza możliwości uzyskania niezwłocznego dostępu do nieruchomości, na których mają być posadowione albo istnieją już urządzenia przesyłowe wymagające pilnej interwencji służb technicznych.

 

Przedstawione zostaną narzędzia prawne umożliwiające sprawne zajęcie nieruchomości, zarówno o charakterze cywilistycznym, jak i administracyjnym, w szczególności zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu, zajęcie nieruchomości w ramach stanu wyższej konieczności oraz czasowe ograniczenie własności na potrzeby usuwania awarii w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szkolenie w praktyczny sposób pokaże także jak korzystać z przepisów prawa w dobie reżimu sanitarnego wynikającego z COVID19 - przepisy specjalne 

 

Praktyczne uwagi w przedmiocie poprawnej redakcji wniosków oraz sposobu budowania ich uzasadnienia, zostaną poparte przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych oraz organów administracji.

Prowadzący:

  •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

  •   Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

Wśród najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas szkolenia znajdą się między innymi:

  • Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie albo stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu jako podstawa dla niezwłocznego zajęcia nieruchomości

  • Dostęp do urządzeń przesyłowych w stanach awaryjnych albo ich bezpośrednim zagrożeniu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

  • Zajęcie nieruchomości w sytuacjach awaryjnych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  • Egzekucja uprawnień z decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 126 u.g.n.

Koszt szkolenia to 870 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 570zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).  Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Dodatkowo dzień wcześniej wcześniej się szkolenie traktujące o aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Na wydarzeniu poznacie Państwo treść wyroków i postanowień sądów, które miały miejsce w 2019 i 2020 roku.

 

baner orzecznictwo list2020.png