ks1_BBaner.jpg

I dzień - Dzień Prawny

Prowadzący:

Jakub Nasiłkowski  oraz Klaudia Cholewa

Zakres tematyki m.in.:

 • Odpowiedzialność na gruncie nowego KSH

 • Odpowiedzialność na gruncie Prawa energetycznego 

 • Odpowiedzialność na gruncie ustawy o Rynku mocy 

 • Odpowiedzialność na gruncie ustawy o Efektywności energetycznej

 • Odpowiedzialność na gruncie ustaw dot. ochrony środowiska

 • Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Karnego

 • Odpowiedzialność na gruncie ustawy o Rachunkowości

 • Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Pracy (i ustaw związanych)

 • Odpowiedzialność na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 

 • Odpowiedzialność na gruncie ustawy o finansowaniu terroryzmu

 • Odpowiedzialności na tle innych ustaw

Szanowni Państwo,

We współpracy z kancelarią prawną Accace Legal oraz doradcami podatkowymi Accace Advisory zapraszamy na dwudniowe warsztaty:

Nowy Kodeks Spółek Handlowych - odpowiedzialność członków zarządu i organów spółek

 

Szkolenie wynika z przyjęcia 17 sierpnia 2021 przez Rząd projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Podczas warsztatów poruszymy nie tylko teoretyczne ale również praktyczne zagadnienia związane z odpowiedzialnością członka zarządu w związku z pełnioną funkcją, w branży energetycznej, ciepłowniczej, przemysłowej i komunalnej. Poruszone zostaną aspekty odpowiedzialności cywilnej, karnej jak również odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz kary i grzywny administracyjne. Oprócz szczegółowego omówienia odpowiedzialności wynikającej z nowelizacji KSH, omówione zostaną także kwestie związane z ryzykiem pełnienia funkcji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Agenda spotkania została pomyślana tak, aby mieć pewność przedstawienia wszystkich negatywnych konsekwencji prawnych  (i przygotowania się do nich), z jakimi może spotkać się przedstawiciel przedsiębiorstwa branży energetycznej, ciepłowniczej, komunalnej i przemysłowej. Prelegenci opowiedzą o skutecznych sposobach unikania zagrożeń i ewentualnego radzenia sobie z nimi w przypadku ich realnego pojawienia się. 

Obok nowelizacji KSH, uczestnicy wydarzenia poznają możliwe zagrożenia i ryzyka wynikające m.in. z: nowej ustawy Prawo  energetyczne, nowej ustawy o efektywności energetycznej, ustawami o ochronie środowiska, ustawą Rynku mocy oraz innymi ustawami mogącymi przyczynić się do wymierzenia kar i ustanowienia sankcji przez Prezesa URE.

Proponowane Państwu szkolenie odbędzie się:

 • 14 i 15 października 2021

w formule hybrydowej - stacjonarnej w Warszawie oraz online (platforma Clickmeetig

II dzień - Dzień Podatkowy

Prowadzący:

Piotr Zając oraz  Katarzyna Rogowska

Zakres tematyki m.in.:

 • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe członków organów 

 • Odpowiedzialność za zaległości składkowe członków organów

 • Rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne

 • Ryzyko odpowiedzialności majątkowej

 • Odpowiedzialność po ustaniu pełnienia funkcji w organie

 • Jak zarządzać ryzykiem odpowiedzialności za zaległości publicznoprawne

 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej

 • Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych (na podstawie ustawy o Rachunkowości)

Prowadzący szkolenie:

Piotr Zając, Partner Accace Advisory, ekspert, doradca z zakresu podatków prawa i transakcji dla branży energetycznej i przemysłowej

Piotr Zając.jpg
LOGO_ACCACE_RGB.png

Katarzyna Rogowska, Accace Advisory doradca podatkowy, ekspert ds. podatków

Katarzyna Rogowska.png
LOGO_ACCACE_RGB.png

mec. Agnieszka Samborska, radca prawny, ekspert prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy

Agnieszka Samborska.jpg
LOGO_ACCACE_RGB.png

mec. Jakub Nasiłkowski, radca prawny, ekspert ds. prawa spółek, compliance oraz ładu korporacyjnego

Jakub Nasiłowski.jpg
LOGO_ACCACE_RGB.png

Szczegóły Warsztatu:

Miejsce: Warszawa, Online

Termin: 14/15 października 2021

Prelegenci:

 • Piotr Zając

 • Katarzyna Rogowska

 • mec. Agnieszka Samborska

 • mec. Jakub Nasiłkowski

Koszt:

Koszt szkolenia:

- w formie stacjonarnej to 1670zł

- w formie szkolenia online to 1470zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną 1270zł netto!

Kontakt:

Maciej Czech

tel. 22 118 47 17

kom. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl

Biogramy Prelegentów

 • Piotr Zając, Managing Director, jest Partnerem w Accace Advisory i liderem dynamicznie rozwijającego się zespołu doradców podatkowych oraz radców prawnych świadczących nowatorskie usługi consultingowe. Jego zespół realizuje nieszablonowe projekty z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego oraz transakcyjnego. Z uwagi na szerokie doświadczenie, jego działalność skupia się na doradztwie dla branży energetyki oraz nieruchomościowej. Główny obszar jego działalności projektowej to transfer pricing, due diligence, wsparcie w negocjacjach oraz fuzje i przejęcia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale transakcyjnym w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”. Swoją karierę kontynuował pracując jako manager w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce. Poza działalnością projektową posiada szerokie doświadczenie dydaktyczne, realizował wykłady o tematyce podatkowej współpracując m.in. z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Działa również jako trener na licznych szkoleniach i warsztatach podatkowych. Jest autorem licznych publikacji branżowych oraz eksperckich, m.in. w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, licencjonowanym doradcą podatkowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

 • Katarzyna Rogowska, Tax Manager, jest Doradcą Podatkowym z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała współpracując z jedną z krakowskich firm doradczych, a także z renomowaną łódzką kancelarią prawno-podatkową Mariański Group. W ramach codziennego wsparcia dla przedsiębiorców w ich działalności businessowej koncentruje się przede wszystkim na podatku od towarów i usług, w tym zajmuje się rozliczaniem transakcji o charakterze transgranicznym. W obszarze jej specjalizacji znajduje się także reprezentacja klientów w sporach z organami administracji skarbowej. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem publikacji specjalistycznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Agnieszka Samborska, Legal Adviser,  jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Dołączyła do Accace w 2011 r. i obecnie zarządza kancelarią prawną Accace Legal. Agnieszka doradza klientom głównie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Jej specjalizacja to przekształcenia oraz transakcje M&A. Ponadto doradza spółkom z sektora energetycznego,  w tym spółkom zajmującym się odnawialnymi źródłami energii. Z sukcesami reprezentowała klientów w wielu postępowaniach przed Urzędem Regulacji Eneregetyki. Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim.

 

 • Jakub Nasiłowski, Attorney at law/ Senior Assiociate, jest radcą prawnym z kilkuletnim doświadczeniem. Pracował w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie, gdzie doradzał klientom w zakresie bieżącego prawa spółek, compliance, ładu korporacyjnego, koncentrując się na handlowych i prawnych aspektach inwestycji, transakcjach private equity oraz korporacyjnych fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się również w sporządzaniu i negocjowaniu umów, zabezpieczaniu spłaty zobowiązań oraz dochodzeniu odszkodowań. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Absolwent studiów podyplomowych Akademia Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.

 

Accace Polska jest dynamicznie rozwijającą się firmą outsourcingowo-doradczą, działającą w ramach globalnej grupy Accace, lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce działają od 12 lat wykorzystując potencjał i praktyczne doświadczenie sieci ponad 600 ekspertów łączących swoją wiedzę w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Kompleksowość oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług w obszarze podatków, prawa, księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej, pozwala przełamywać standardy i oferować innowacyjne rozwiązania dla ponad 2 000 Klientów, niezależnie od branży oraz skali ich biznesu.

LOGO_ACCACE_RGB.png

Szczegóły techniczne

Szkolenie hybrydowe odbędzie zarówno w formie stacjonarnej w Warszawie (Centrum Konferencyjne GoldenFloor, Al. Jerozolimskie 123a), jak i online - na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Maciej Czech

tel. 22 118 47 17

kom. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl