Szanowni Państwo

 

Dnia 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu informatycznego bazy BDO dot. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one instytucjom odpowiedzialnym za kontrolę przedsiębiorstwuzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. System ten jest projektowany i wdrażany przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska. 

W programie szkolenia:

1.     Wstęp, zmiany w przepisach

2.     Moduł ewidencji

3.     obowiązek i zwolnienia z rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

4.     obowiązek i zwolnienia z ewidencji odpadów

5.     Logowanie do systemu

6.     Nadawanie uprawnień dla użytkowników

7.     Elektroniczny moduł wniosków

8.     Obieg Karty Przekazania Odpadów

9.     Obieg Karty Przekazania Odpadów Komunalnych,

10.   Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów (opartej na KPO i KPOK),

11.   Sporządzanie Karty Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych,

12.   Sporządzanie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

13.   Sporządzanie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji,

14.   Sporządzanie Karty Ewidencji Opadów Niebezpiecznych,

15.   Elektroniczny moduł sprawozdawczości*

*sprawozdawczość komunalna

Prelegenci:

  • Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. Szczegółowy program szkolenia oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.

Prelegenci:

Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. 

_____________________________