Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do wzięcia udziały w szkoleniu  "Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i ISO 50001:2018 - zmiany w Dyrektywie EED, przepisach krajowych i normie ISO""

Szkolenia poprowadzi Pan Paweł Płachecki, ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE oraz Pani Mariola Sawczuk - audytor i uznany ekspert z zakresu systemów zarządzania energią.

Lokalizacje i terminy szkoleń:

 • Katowice  26.02.2020

 • Warszawa 4.03.2020

Znajdujemy się w bardzo ważnym momencie jeżeli chodzi o obowiązek sporządzania audytu energetycznego:

 • Formalnie: obowiązek audytu może zostać wg dyrektywy EED poszerzony poza krąg niemal 4 tys. przedsiębiorstw (Dyrektywa EED wprowadzi obowiązek audytu, który może dotyczyć sektora MŚP), dodatkowo dla bardzo wielu przedsiębiorstw zbliża się termin przekazania, już po raz drugi, jego treści Urzędowi Regulacji Energetycznej. Osoby odpowiedzialne za obszar energetyki/zakupu energii  powinny już teraz poważnie zacząć zastanowić się w jakiej formule i czy z udziałem audytora wypełnić te obowiązki.

 • Praktycznie: Koszty energii dla dużych przedsiębiorstw znacząco wzrosły i istnieje duże ryzyko, że będą nadal wzrastać. Może to stanowić one poważną barierą rozwoju pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki ogółem. Nawiązując do powiedzenia "najtańszą energią jest ta zaoszczędzona" wierzymy, że odpowiednie czynności związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa lub wprowadzeniem właściwego systemu zarządzania energią staje się nie tylko wypełnieniem obowiązku formalnego, zabiegiem marketingowym, ale po prostu praktyczną koniecznością

 

Dzień przed szkoleniem na temat audytu omówimy przepisy ustawy o efektywności i możliwość skorzystania z różnych form wsparcia poprawienia efektywności (25.02.2020 w Katowicach oraz 3.03.2020 w Warszawie). 

Podczas szkolenia omówimy m.in. następujące zagadnienia: 

 • Dyrektywa EED i jej wpływ na zmiany przepisów krajowych w obszarze audytu energetycznego

 • Inne regulacje i wytyczne w obszarze zarządzania energią

·              norma PN-EN 16247

·         normy PN-EN ISO 50001:2012 oraz ISO 50001:2018

 • podmioty zobligowane do przeprowadzenia audytu w nowej perspektywie

 • audyt energetyczny, a przegląd energetyczny ISO:50001 

·         uzyskanie źródła cennych informacji oraz bazy do planowania inwestycji krótko- i długoterminowych

·         energia bazowa, obszary znaczącego zużycia energii, wskaźniki wyniku energetycznego 

·         poznanie i określenie potencjału poprawy efektywności energetycznej w różnych obszarach przedsiębiorstw

·         zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników

·         cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań w zakresie zarządzania energią

·         PDCA – zasada ciągłego doskonalenia w Systemie

·         możliwość przyporządkowania kosztów mediów do jednostkowego, finalnego produktu·       

 • zasady realizacji, podmioty uprawnione do prowadzenia audytu – aspekt niezależności

 • Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią

 • Przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa 

 • Case study

·         wymiana rekuperatora  

·         modernizacja pieca tyglowego (2 t) do wytopu żeliwa    

·         zabudowa kotłów odzysknicowe przy piecach komorowych z instalacją zagospodarowania ciepła   

 • referencje i ubezpieczenie firm audytorskich

 •  finansowanie efektywności energetycznej    

 • Wdrażanie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią        

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szkoleniem powiązanym:

1.  Efektywność - obowiązki i pozyskanie BC,