Prelegenci:

 

Wiktor Krawczyk, 

Audytor wiodący EU ETS

GHG professional

Bartosz Biegaj 

Audytor wiodący EU ETS

GHG professional


 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:

 • Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Od czerwca 2005 roku Audytor wiodący EU ETS (holenderski certyfikat rejestracyjny) przeprowadził weryfikacje raportów rocznych o emisji kilkuset różnych instalacji m.in. w sektorach: energetycznymgazowniczym, ciepłowniczym, chemicznym, ceramicznym, papierniczym. Posiada bogate doświadczenie dotyczące „włączania i wyłączania” instalacji z EU ETS. Przeprowadził weryfikacje związane z uzyskaniem oraz ze zwiększeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach dla ponad 200 instalacji (99% rozpatrzonych pozytywnie– pozostałe w toku). Jako główny prowadzący przeszkolił operatorów ok. 80% instalacji uczestniczących w systemie EU ETS w Polsce, w tym wszystkich wiodących grup energetycznych. Prowadził szkolenia dla pracowników KOBIZE, PCA oraz konkurencyjnych jednostek wery kacyjnych. Wcześniej Project manager w obszarze zarządzania środowiskowego w sektorze energetycznym i administracji samorządowej. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS, zarządzania w ochronie środowiska oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw. Reprezentant Polski na Accreditation & Veri cation Forum w Brukseli.​

 • Bartosz Biegaj, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na szkolenie "EU ETS dla początkujących".

Spotkanie odbędzie się w formule specjalistycznego szkolenia on-line (webinarium) w dniu 28.04.2020

Prowadzący: Wiktor Krawczyk i Bartosz Biegaj, audytorzy wiodący, GHG Professional.

Koszt szkolenia to 870 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670 zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370 zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczasszkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu 28.04 odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

Kwestie merytoryczne:

Szkolenie skierowane jest głównie do osób mających kontakt z systemem handlu emisjami od niedawna. W szczególności nowych pracowników na stanowisku ochrony środowiska lub osób przejmujących obowiązki po innych pracownikach. Program szkolenia nastawiony jest na omówienie trudnych tematów w sposób jak najbardziej uproszczony i intuicyjny, wraz z omówieniem przykładów prostych instalacji i najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie skierowane jest również do osób wspierających proces raportowania i monitorowania emisji, a także kierownictwa instalacji będących w systemie EU ETS.

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do systemu EU ETS

 • EU ETS a inne przepisy ochrony powietrza – powiązania pomiędzy zezwoleniami

 • Rodzaje działań prowadzonych w instalacji a granice monitorowania w kontekście wyjścia/wejścia z/do systemu

 • Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych oraz plan monitorowania

 • Plan monitorowania i Obliczanie emisji

 • Zmiany planu monitorowania

 • Załączniki do planu monitorowania

 • Przydziały bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a 

 • Raportowanie w ramach systemu handlu emisjami