BanerDSU3.png

Szanowni Państwo, 

13.05.2021 weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy i udostępnianiu informacji o środowiska (...), którą wcześniej podpisał Prezydent. Nowela dostosowuje przepisy krajowe do przepisów UE, w sprawach związanych ze środowiskiem.

Obok poszerzenia uprawnień stron postępowania (np. organizacjom ekologicznym), działania legislacyjne ustawodawcy zmieniają pozostałe przepisy prawne związane z wydawaniem decyzji środowiskowych, w otoczeniu prowadzenia inwestycji, w tym w kwestiach związanych z otrzymywaniem pozwolenia na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji opartych o spec ustawy i na podstawie innych aktów normatywnych. 

Eksperci branżowi i instytucjonalni nie maja wątpliwość, że nowe otoczenie regulacyjne wpłynie negatywnie na przedsięwzięcia prowadzone przez inwestorów.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia online „Rewolucja w obszarze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- nowelizacja ustawy i pozostałe zmiany”, które odbędzie  się już 4.08.2021. Szkolenie przygotowane zostało dla tych z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztacie, który odbył się pod koniec maja 2021. Wydarzenie pokaże także pierwsze doświadczenia i pierwsze problemy z jakimi spotkały się przedsiębiorstwa.

Wydarzenie prowadzą :

  • mec. Agnieszka Skorupińska - lider i partner praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS

  • Magdalena Ozimek - pełnomocnik w firmie EcoCare

  • mec. Wojciech Szopiński - associate w kancelarii CMS 


Szkolenie podzielone zostało na dwa bloki:

I. Prawny, który skupi się na poprawnej interpretacji przepisów i pokaże w jaki sposób prowadzić inwestycje w zgodzie z nimi

II. Praktyczny- tu omówione zostaną praktyczne przykłady stosowania przepisów

Pragniemy również poinformować, że część praktyczna będzie oparta na rzeczywistych problemach, które  występuję w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy zatem do zgłaszania swoich przypadków. Pani Magdalena Ozimek, podczas swojej prelekcji rozwiąże Państwa problem i pokaże innym uczestnikom, w jaki sposób powinno podejść do zagadnienia. Oczywiście, na Państwa prośbę dopuszczamy możliwość „ukrycia”, jakiej firmy dotyczy problem. Będziemy wówczas skupiać się na zakresie działalności przedsiębiorstwa, bez podania jego nazwy. W związku z ograniczonym czasem szkolenia przewidujemy zaakceptowanie maksymalnie trzech studiów przypadków

 

Szkolenie odpowie na pytania m.in.

1. Czego pilnować w postępowaniu o DŚU?

2. Jak poprawnie wykorzystać DŚU w procesie inwestycyjnym?

3. Jak poprawnie interpretować przepisy - zarówno obowiązujące jak i zmieniające się?

a dodatkowo pokazane zostanie:

1. Praktyka - pomysł na inwestycje a wymagania środowiskowe. Od czego zacząć. Studium przypadku.

2. Omówienie wymagań/danych jakie na etapie opracowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) musi dostarczyć inwestor opracowującemu KIP aby był on rzetelnie wykonany. 

3. Co powinien zawierać KIP - wymagania prawne i rzeczywistość (oczekiwania organów prowadzących i opiniujących)

4. Raport ooś - krok po kroku. 

i wiele innych

Negatywnymi zmianami ustawy dla inwestora są m.in:

  • groźba łatwiejszego wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej i zablokowania inwestycji 

  • Liberalizacja przesłanek, które mogą zablokować działania inwestora

  • wstrzymanie wykonania przez instytucje wstrzymującą znalazło bezpośrednie zastosowanie w DSU 

  • Uprawnienia do złożenia wniosku o zatrzymanie inwestycji zacznie przysługiwać wszystkim stronom i uczestnikom, w tym organizacjom ekologicznym 

  • Łatwiejsze złożenie wniosku o wstrzymanie inwestycji i zaskarżanie DSU przez stronę

Należy zaznaczyć, że ustawa przewiduje skomplikowane w interpretacji przepisy przejściowe, zarówno dla inwestycji już rozpoczętych jak i tych, które są dopiero planowane. 

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Skorupińska, lider i partner praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS

Skorupińska Agnieszka.jpg
CMSLOGO.png

Wojciech Szopiński, radca prawny, associate w praktyce prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS 

Szopiński Wojciech.jpg
CMSLOGO.png

Magdalena Ozimek

 

Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych. Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktycznej.

zapraszamy do kontaktu 

22 118 47 17 

biuro@dlaenergetyki.pl