DSU2021.jpg

Szanowni Państwo, 

Nowelizacja przepisów została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli obowiązuje już od 13.05.2021!

Działania legislacyjne ustawodawcy zmieniają także pozostałe przepisy prawne w otoczeniu prowadzenia inwestycji, w tym w kwestiach związanych z otrzymywaniem pozwolenia na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji opartych o spec ustawy i na podstawie innych aktów normatywnych. 

Eksperci branżowi i instytucjonalni nie maja wątpliwość, że nowe otoczenie regulacyjne wpłynie negatywnie na przedsięwzięcia prowadzone przez inwestorów.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu online „Rewolucja w obszarze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- nowelizacja ustawy i pozostałe zmiany”, które odbędzie się  już 19.05.2021. 

Wydarzenie prowadzą :

  • mec. Agnieszka Skorupińska - lider i partner praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS

  • Magdalena Ozimek - pełnomocnik w firmie EcoCare

  • mec. Wojciech Szopiński - associate w kancelarii CMS 


Szkolenie podzielone zostało na dwa bloki:

I. Prawny, który skupi się na poprawnej interpretacji przepisów i pokąze w jaki sposób prowadzić inwestycje w zgodzie z nimi

II. Praktyczny- tu omówione zostaną praktyczne przykłady stosowania przepisów

Pragniemy również poinformować, że część praktyczna będzie oparta na rzeczywistych problemach, które  występuję w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy zatem do zgłaszania swoich przypadków. Pani Magdalena Ozimek, podczas swojej prelekcji rozwiąże Państwa problem i pokaże innym uczestnikom, w jaki sposób powinno podejść do zagadnienia. Oczywiście, na Państwa prośbę dopuszczamy możliwość „ukrycia”, jakiej firmy dotyczy problem. Będziemy wówczas skupiać się na zakresie działalności przedsiębiorstwa, bez podania jego nazwy. W związku z ograniczonym czasem szkolenia przewidujemy zaakceptowanie maksymalnie trzech studiów przypadków

 

Szkolenie odpowie na pytania m.in.

1. Czego pilnować w postępowaniu o DŚU?

2. Jak poprawnie wykorzystać DŚU w procesie inwestycyjnym?

3. Jak poprawnie interpretować przepisy - zarówno obowiązujące jak i zmieniające się?

a dodatkowo pokazane zostanie:

1. Praktyka - pomysł na inwestycje a wymagania środowiskowe. Od czego zacząć. Studium przypadku.

2. Omówienie wymagań/danych jakie na etapie opracowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) musi dostarczyć inwestor opracowującemu KIP aby był on rzetelnie wykonany. 

3. Co powinien zawierać KIP - wymagania prawne i rzeczywistość (oczekiwania organów prowadzących i opiniujących)

4. Raport ooś - krok po kroku. 

i wiele innych

Negatywnymi zmianami ustawy dla inwestora są m.in:

  • groźba łatwiejszego wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej i zablokowania inwestycji 

  • Liberalizacja przesłanek, które mogą zablokować działania inwestora

  • wstrzymanie wykonania przez instytucje wstrzymującą znalazło bezpośrednie zastosowanie w DSU 

  • Uprawnienia do złożenia wniosku o zatrzymanie inwestycji zacznie przysługiwać wszystkim stronom i uczestnikom, w tym organizacjom ekologicznym 

  • Łatwiejsze złożenie wniosku o wstrzymanie inwestycji i zaskarżanie DSU przez stronę

Należy zaznaczyć, że ustawa przewiduje skomplikowane w interpretacji przepisy przejściowe, zarówno dla inwestycji już rozpoczętych jak i tych, które są dopiero planowane. 

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Skorupińska, lider i partner praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS

Skorupińska Agnieszka.jpg
CMSLOGO.png

Wojciech Szopiński, radca prawny, associate w praktyce prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS 

Szopiński Wojciech.jpg
CMSLOGO.png

Magdalena Ozimek

 

Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych. Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktycznej.

Prowadzący:

1. Agnieszka Skorupińska specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych. W 2014 roku Agnieszka Skorupińska została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

Praktyka kierowana przez Agnieszkę Skorupińską jest klasyfikowana w tzw. Band 2 w rankingu Chambers & Partners, natomiast w 2018 roku była rekomendowana w kategorii „prawo ochrony środowiska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”.

 

2. Magdalena Ozimek, Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych.

Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktyki. Wieloletni trener.

3. Wojciech Szopiński, specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora energetycznego oraz przemysłu ciężkiego. Doradza w kwestiach regulacyjnych i kontraktowych.

Brał udział w przygotowywaniu kontraktów na realizację projektów infrastrukturalnych w sektorze energetycznym, w szczególności w obszarze przesyłu i dystrybucji. Przygotowywał również analizy i opinii w obszarze regulacji rynku energii. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów z obszaru energetyki odnawialnej Wojciech brał udział w wielu badaniach prawnych (due diligence) w zakresie energetyki i ochrony środowiska, obejmujących w szczególności projekty instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym farmy wiatrowe.

Wojciech Szopiński uczestniczy w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska. Zajmuje się opracowywaniem memorandów i opinii w tym obszarze. Doradzał w zakresie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, w tym pozwoleń emisyjnych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu prawa budowlanego

oraz innym szkoleniem dotyczącym ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pozostałe szkolenia na www.regulacjeenrgetyczne.pl

banerNPB2.png
baner emi13.png