Szanowni Państwo, 

 

Dnia 30 marca 2021 roku, Parlament ogłosił nowelizację przepisów dotyczących zmieniających proces uzyskiwania decyzji środowiskowych uwarunkowań. Działania legislacyjne ustawodawcy zmieniają także pozostałe przepisy prawne w otoczeniu prowadzenia inwestycji, w tym w kwestiach związanych z otrzymywaniem pozwolenia na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji opartych o spec ustawy i na podstawie innych aktów normatywnych. 

Eksperci branżowi i instytucjonalni nie maja wątpliwość, że nowe otoczenie regulacyjne wpłynie negatywnie na przedsięwzięcia prowadzone przez inwestorów. Nowelizacja przepisów obecnie czeka na podpis Prezydenta i ma wejść po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu online „Rewolucja w obszarze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- nowelizacja ustawy i pozostałe zmiany”, które odbędzie się  już 19.05.2021. 

Wydarzenie prowadzą :

  • mec. Agnieszka Skorupińska - lider praktyki ochrony środowiska - Kancelaria CMS

  • Magdalena Ozimek - pełnomocnik w firmie EcoCare.

  • mec. Wojciech Szopiński - associate w Kancelarii CMS 


Szkolenie podzielone zostałona dwa bloki:

I. Prawny, który skupi się na poprawnej interpretacji przepisów i pokąze w jaki sposób prowadzić inwestycje w zgodzie z nimi

II. Praktyczny- tu omówione zostaną praktyczne przykłady stosowania przepisów

Pragniemy również poinformować, że część praktyczna będzie oparta na rzeczywistych problemach, które  występuję w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy zatem do zgłaszania swoich przypadków. Pani Magdalena Ozimek, podczas swojej prelekcji rozwiąże Państwa problem i pokaże innym uczestnikom, w jaki sposób powinno podejść do zagadnienia. Oczywiście, na Państwa prośbę dopuszczamy możliwość „ukrycia”, jakiej firmy dotyczy problem. Będziemy wówczas skupiać się na zakresie działalności przedsiębiorstwa, bez podania jego nazwy. W związku z ograniczonym czasem szkolenia przewidujemy zaakceptowanie maksymalnie trzech studiów przypadków

 

Szkolenie odpowie na pytania m.in.

1. Czego pilnować w postępowaniu o DŚU?

2. Jak poprawnie wykorzystać DŚU w procesie inwestycyjnym?

3. Jak poprawnie interpretować przepisy - zarówno obowiązujące jak i zmieniające się?

a dodatkowo pokazane zostanie:

1. Praktyka - pomysł na inwestycje a wymagania środowiskowe. Od czego zacząć. Studium przypadku.

2. Omówienie wymagań/danych jakie na etapie opracowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) musi dostarczyć inwestor opracowującemu KIP aby był on rzetelnie wykonany. 

3. Co powinien zawierać KIP - wymagania prawne i rzeczywistość (oczekiwania organów prowadzących i opiniujących)

4. Raport ooś - krok po kroku. 

i wiele innych

Negatywnymi zmianami ustawy dla inwestora są m.in:

  • groźba łatwiejszego wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej i zablokowania inwestycji 

  • Liberalizacja przesłanek, które mogą zablokować działania inwestora

  • wstrzymania wykonania przez instytucje wstrzymującą znalazło bezpośrednie zastosowanie w DSU km

  • Uprawnienia do złożenia wniosku o zatrzymanie inwestycji zacznie przysługiwać wszystkim stronom i uczestnikom, w tym organizacjom ekologicznym 

  • Łatwiejsze złożenie wniosku o wstrzymanie inwestycji i zaskarżanie DSU przez stronę

Należy zaznaczyć, że ustawa przewiduje skomplikowane w interpretacji przepisy przejściowe, zarówno dla inwestycji już rozpoczętych jak i tych, które są dopiero planowane. 

Prowadzący szkolenie:

mec. Agnieszka Skorupińska, lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS

mec. Wojciech Szopiński, associate w praktyce ochrony środowiska

Magdalena Ozimek, Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych.

Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktyki.

Prowadzące:

1. Agnieszka Skorupińska jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego. 

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

2. Magdalena Ozimek, Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych.

Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktyki. Wieloletni trener.

3. mec. Wojciech Szopiński, associate w praktyce ochrony środowiska

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu prawa budowlanego

 

banerNPB2.png