Szanowni Państwo, 

zapraszamy na kolejną edycję szkolenia: "Ustawa o cenach energii elektrycznej, rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych i nowe rozporządzenie taryfowe"

Szkolenia poprowadzą Mec. Michał Andruszkiewicz i Mec. Jan Radziuk - cenieni eksperci z zakresu prawa energetycznego i rynku energii z kancelarii CMS oraz Mec. Grzegorz Pizoń, ekspert z zakresu prawa energetycznego i pomocy publicznej, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions.

Lokalizacje i terminy szkoleń:

  • Katowice 29.08.2019

  • Warszawa 30.08.2019  

 

Szkolenie skierowane jest do dużych odbiorców biznesowych, spółek obrotu energią elektryczną, operatorów OSD i OSD-n, a także innych podmiotów, które w sposób znaczący odczują wejście w życie nowych przepisów np. jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów), przedsiębiorstw komunalnych, szpitali itd. Te ostatnie podmioty, aby mogły zostać objęte przepisami będą zobowiązaniu składać specjalne oświadczenie. 

 

Ustawa o cenach energii elektrycznej" weszła w życie. Chodzi dokładnie o nowelizację ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 

Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach energii Ministerstwo Energii opublikowało na początku lipca. Ostateczna wersja rozporządzenia powinna zostać opublikowana do końca lipca.Podczas tej edycji szkolenia skupimy się na bardziej technicznych aspektach wydanych przepisów. Oczywiście nie chodzi jedynie o wzory czy poszczególne elementy wniosków np. dotyczących rekompensat, ale także wdrożenie przepisów zarówno wewnątrz firmy (systemy rozliczeniowe, aspekty podatkowe), ale także bardzo szczegółowo omówimy kwestie związane z rozliczeniami między odbiorcą i sprzedawcą energii. Dodatkowo oczywiście poruszane zostaną kwestie związane z możliwością i sposobami uzyskania pomocy deminimis.   
 

   

Podczas szkolenia oprócz zmian zawartych w ustawie o cenach energii i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy omówimy również rozwiązania, które zostaną wprowadzone przez Ustawę osystemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Projektowane przepisy mogą pozwolić uzyskać wybranym przedsiębiorstwom (właściwe PKD przedsiębiorstw) oszczędności nawet rzędu kilkudziesięciu zł/MWh. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o rekompensaty za rok 2018. Proces ubiegania się o rekompensaty jest jednak bardzo skomplikowany, a złożenie niewłaściwie sporządzonego wniosku powoduje ryzyko wykluczenia z systemu na 3 lat. Mimo, że regulacja ma jeszcze status projektu potencjalni beneficjenci już w tej chwili powinni przygotowywać się do udziału w procedurze wnioskowej ponieważ czas na zebranie odpowiednich danych oraz  złożenie bardzo skomplikowanego wniosku będzie ograniczony do 2 miesięcy.

Podczas szkolenie omówimy także m.in.:

  • możliwość uzyskania pomocy de minimis wraz z technicznymi aspekatmi jej uzyskania (zasady, jakie dane, wnioski etc.)

  • rozliczenia między spółką obrotu, a odbiorcą w całym 2019 roku (pierwsza i druga połowa)

  • rozliczenia między spółką obrotu, a  Funduszem Wypłat Różnicy Ceny

  • rekompensaty dla sektorów energochłonnych (techniczne aspekty pozyskania danych i wypełnienia wniosków)

  • oraz wiele innych zagadnie

Projekt ustawy o rekompensatach za wzrost cen energii dla branż energochłonnych został przyjęty w pierwszym czytaniu przez komisję sejmową i jest nadal procedowany.

 

    Omówimy również ważne zmiany, które wprowadziło rozporządzenie taryfowe (energia elektryczna) z marca tego roku. Wprowadza ono m.in. nową fakultatywną grupę taryfową i zmiany dotyczące jakości dostaw. Zmienia także dotychczasowe przepisy w zakresie przekroczenia mocy umownej.

Prelegenci:

Mec. Michał Andruszkiewicz

Adwokat i Counsel w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, kancelaria CMS

Mec. Jan Radziuk

Radca prawny i Prawnik w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, kancelaria CMS

Mec. Grzegorz Pizoń - doradca regulacyjny w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions. 

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych

Prelegenci:

Grzegorz Pizoń - doradca regulacyjny w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych.

Michał Andruszkiewicz, adwokat i Counsel w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, kancelaria CMS

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 10 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym offshore) oraz projektów związanych z rozbudową sieci elektroenergetycznej. Michał wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, umowy o przyłączenie, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy związane z nabyciem technologii, a także wieloletnie umowy serwisowe oraz umowy dostawy i o świadczenie usług w projektach realizowanych w formule multi-contracting. Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, w tym taryfowania przedsiębiorstw energetycznych, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

Jan Radziuk, radca prawny i Prawnik w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, kancelaria CMS

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, chemicznego oraz metalurgicznego. Kompleksowo doradza w kwestiach regulacyjnych i kontraktowych. Przygotowywał szereg analiz i opinii z obszaru funkcjonowania rynku energii. Jegodoświadczenie obejmuje również przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących dużych projektów inwestycyjnych, sporządzanie i negocjowanie kontraktów oraz bieżącą obsługę prawną takich projektów. Uczestniczył w audytach prawnych oraz doradzał na rzecz wielu przedsiębiorstw energetycznych z sektora elektroenergetycznego, gazowego oraz paliw ciekłych. Doradzał przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym projektów waste-to-energy. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw spornych związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych, w tym dotyczących infrastruktury drogowej, bloków energetycznych oraz inwestycji z sektora metalurgicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku energii.