W programie odnajdą Państwo m.in. 

  • ujednolicenie, wprowadzenie, określenie pojęć, definicji oraz zagadnień związanych z energetyką w kwestii eksploatacji urządzeń jak i w samej organizacji pracy

  • stworzenie jasnych kryteriów dla zasad i wymogów przy eksploatacji urządzeń energetycznych

  • praktyczne przykłady interpretacji i stosowania przepisów prawa 

  • stworzenie wytycznych dla organizacji pracy przy instalacjach i urządzeniach energetycznych

  • Przykłady praktycznego opracowywania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 

  • Świadectwa i uprawnienia energetyczne

  • Komisje kwalifikacyjne

  • Odpowiedzialność poleceniodawcy

  • Przykłady wypadków w zakładach pracy

  • Projekt zamiany ustawy Prawo energetycznego z dnia 27.09.2019 oraz 30.01.2020.


Prelegent:

Jacek Czech. nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, z ramienia PIP uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

Sprawy techniczno- organizacyjne:

    Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari). Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370zł netto! 

Powyższe kwoty obowiązują dla zgłoszeń lub rezerwacji telefonicznych przekazanych co najmniej 10 dni przed terminem wydarzenia. Dla pozostałych zgłoszeń koszt uczestnictwa to odpowiednio 970/770/470 zł netto.

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się wejściem w życie (25.09.2020) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetyczny, zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie online prowadzone przez Pana Jacka Czecha, nadinspektora w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach (poniżej dokładna informacja o Prelegencie).

Pragniemy również przypomnieć Państwu, że niektóre przepisy przytoczonego powyżej rozporządzenia zostały zmienione przez Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020.  

Powyższe rozporządzenie definiuje poszczególne pojęcia (nowe określenia) oraz ustala zakres obowiązywania nowego otoczenia regulacyjnego. Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Każde z nich powinno mieć instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi. Musi się w niej znaleźć m.in. charakterystyka maszyny, sposób jej działania i obsługi zgodnej z zasadami bhp, postępowania w razie awarii oraz informacje dotyczące serwisowania. Powinna ona również uwzględnić zagrożenie, jakie urządzenie może spowodować dla zdrowia lub życia człowieka i metody przeciwdziałania mu, w tym zalecane środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

Rozporządzenie jasno wskazuje, że wszelkie działania przy urządzeniach energetycznych będą mogły pracować tylko osoby upoważnione lub uprawnione do jego obsługi (w tym obowiązkowe wyznaczenie dokładnego zakresu oraz terminów pracy).