Szanowni Państwo,

 

od zeszłego roku przedsiębiorstwa zobowiązane są to stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Choć minęło zaledwie kilka miesięcy od obowiązku stosowania nowych zapisów w przedsiębiorstwach, już teraz Państwowy Inspektorat Pracy spotyka się z mnóstwem pytań ze strony podmiotów zobligowanych. Należy podkreślić, że trwające kontrole PIP zauważają szereg błędównieścisłościnienależytego stosowania zapisów. Taki stan rzeczy zmusił wielokrotnie urząd do nakładania kar - mimo, że najczęściej jest to spowodowane niecelowym działaniem, a niewiedzą osób odpowiadających za ten obszar w przedsiębiorstwie.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu praktycznych aspektów dotyczących zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach jakie wynikają z wejścia w życie w dniu 26 października 2020r. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz z projektowanych zmian w ustawie Prawo Energetycznego.

Zgodnie z wymogiem wynikający z treści § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1830) pracodawca odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, jednakże na mocy zapisów § 5 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia pracodawca może przenieść ten zakres odpowiedzialności na podległych sobie pracowników.

Po rozmowie z naszymi klientami wiemy, że część pracodawców korzysta lub w najbliższej przyszłości zamierza skorzystaćz zapisów 5 ust.1 i "zrzucić" swoją odpowiedzialność na pracownika, co w praktyce będzie oznaczało, że to właśnie pracownik poniesie konsekwencje finansowe (przy niedopatrzeniach czy drobnych wykroczeniach) a w ciężkich przypadkach konsekwencje mogą okazać się jeszcze gorsze (w przypadku wypadku śmiertelnego).

Warto zaznaczyć, że instytucje ubezpieczeniowe nie mają i nie bedą mieć produktów chroniących pracownika od odpowiedzialności cywilnej - instytucje zwracały się do firm ubezpieczeniowych, jednak te uznały, że nie są w stanie wyliczyć ryzyka, zatem nie mogą stworzyć odpowiedniego produktu chroniącego. 

W ramach szkolenia zostaną omówione powtarzalne wątpliwości interpretacyjne dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

 • Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?,

 • Czy można po 26 października 2020r. powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych?,

 • Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,

 • Jakie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy, które obowiązują od 
  26 października 2020r.?

 • Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?,

 • Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?,

 • Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?,

 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?,

 • Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,

 • Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji?,

 • Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?,

 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?,

 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?,

 • Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowlanych oraz placach budów?

Ponadto w ramach szkolenia zostaną omówione i udostępnione uczestnikom ramowe instrukcje organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowe instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów

Prelegent

Jacek Czech

ekspert z zakresu BHP w branży energetycznej i przemysłowej, wieloletni pracownik (Nadispektor) Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (PIP)

Data

26.02.2021

Formuła spotkania

Warsztat praktyczny

ON-LINE

Platforma ClickMeeting

Koszt

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną 770zł netto.! Cena na tydzień przed szkoleniem zwiększa się o 100zł netto.

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting (nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, program działa w oparciu o przeglądarkę internetową). Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43