bop5 baner.png

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia z p. Jackiem Czechem- ekspertem z zakresu BHP w branży energetycznej i przemysłowej, wieloletnim pracownikiem (Nadispektor) Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (PIP)- Jako koordynator krajowy BHP odpowiada za tworzenie wykładni przepisów.

Wydarzenie odbędzie się już 25.05.2021, w formule on-line. Nowości! Dla tych z Państwa, który brali udział w zeszłych edycjach informujemy, że na szkoleniu przedstawi kolejne, nowe przykłady pytań i odpowiedzi, które spłynęły do Inspektoratu, po naszych szkoleniach. 

Oprócz interpretacji przepisów rozporządzenia (rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz z projektowanych zmian w ustawie Prawo Energetycznego) będziemy mówić także o procedurach jakie należy stosować w przypadku pojawienia się COVID-19 w zakładzie, oraz co zrobić w gdy wystąpieni wypadek podczas pracy, w tym wypadek śmiertelny

 • Kilka słów o życiu przepisów BHP i bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych:

Choć minęło zaledwie kilka miesięcy od obowiązku stosowania nowych zapisów w przedsiębiorstwach, już teraz Państwowy Inspektorat Pracy spotyka się z mnóstwem pytań ze strony podmiotów zobligowanych. Należy podkreślić, że trwające kontrole PIP zauważają szereg błędów, nieścisłości i nienależytego stosowania zapisów. Taki stan rzeczy zmusił wielokrotnie urząd do nakładania kar - mimo, że najczęściej jest to spowodowane niecelowym działaniem, a niewiedzą osób odpowiadających za ten obszar w przedsiębiorstwie.​

 • O przeniesieniu odpowiedzialności pracodawcy:

Zgodnie z wymogiem wynikający z treści § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1830) pracodawca odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, jednakże na mocy zapisów § 5 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia pracodawca może przenieść ten zakres odpowiedzialności na podległych sobie pracowników. Po rozmowie z naszymi klientami wiemy, że część pracodawców korzysta lub w najbliższej przyszłości zamierza skorzystać z zapisów 5 ust.1 i "zrzucić" swoją odpowiedzialność na pracownika, co w praktyce będzie oznaczało, że to właśnie pracownik poniesie konsekwencje finansowe (przy niedopatrzeniach czy drobnych wykroczeniach) a w ciężkich przypadkach konsekwencje mogą okazać się jeszcze gorsze (w przypadku wypadku śmiertelnego).

 • O braku ubezpieczenia OC dla pracowników

​Warto zaznaczyć, że instytucje ubezpieczeniowe nie mają i nie bedą mieć produktów chroniących pracownika od odpowiedzialności cywilnej - instytucje zwracały się do firm ubezpieczeniowych, jednak te uznały, że nie są w stanie wyliczyć ryzyka, zatem nie mogą stworzyć odpowiedniego produktu chroniącego. 

 • Kilka przykładowych pytań, na które poznają Państwo odpowiedzi:

 1. Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?

 2. Jak określić granice eksploatacji urządzeń pomocniczych dla kotła?

 3. Kiedy montaż jest pracą eksploatacyjną, a kiedy robotą budowlaną, gdzie jest granica podziału w zakresie organizacji prac?

 4. Czy są dodatkowe wymagania w zakresie obsługi urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem?

 5. Jaki jest związek pomiędzy pojęciem prac eksploatacyjnych oraz stanem ruchowym urządzenia energetycznego?

 6. Jak weryfikować uprawnienia obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne np. serwis na nasze zlecenie? 

 7. Czy można po 26 października 2020r. powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych?

 8. Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?

 9. Jakie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy, które obowiązują od 
  26 października 2020r.?

 10. Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?

 11. Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?

 12. Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?

 13. Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?

 14. Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?

 15. Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji?

 16. Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?

 17. Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?

 18. Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?,

 19. Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowlanych oraz placach budów?

 20. i wiele innych......

​Ponadto w ramach szkolenia zostaną omówione i udostępnione uczestnikom ramowe instrukcje organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowe instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów. ​

Prelegent

Jacek Czech

ekspert z zakresu BHP w branży energetycznej i przemysłowej, wieloletni pracownik (Nadispektor) Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (PIP)

Data

25.05.2021

Formuła spotkania

Warsztat praktyczny

ON-LINE

Platforma ClickMeeting

builders-1825689_1280.jpg

 

 • Koszt

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną 770zł netto. Cena na tydzień przed szkoleniem zwiększa się o 100zł netto.

 • Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting (nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, program działa w oparciu o przeglądarkę internetową). Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

zapraszam do kontaktu

Edyta Cekała 

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

e-mail: edyta.cekala@dlaenergetyki.pl  

Zespół dlaenergetyki.pl 

.