Szanowni Państwo,

 

w związku z wieloma trudnościami sygnalizowanymi przez Państwa jak co roku zapraszamy na jesienną edycję szkolenia "Praktyczne aspekty opracowywania taryf dla ciepła w 2019 i 2020 roku" . 

Dodatkowo w związku z wieloma pytaniami z Państwa strony zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie szkolenia dla osób, które stawiają pierwsze kroki w obszarze sporządzania taryf oraz osób wspierających ten proces

 

Szkolenia  poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.

Lokalizacja i terminy:

"Praktyczne aspekty opracowywania taryf dla ciepła w 2019 i 2020 roku":

 • 23-24.09.2019 Ustroń (szkolenie dwudniowe)

 • 3.010.2019 Warszawa

"Sporządzanie taryf dla ciepła dla początkujących oraz osób wspierających"

 • 2.10.2019 Warszawa

 

W ciągu ostatnich 6 lat zorganizowaliśmy prawie 20 edycji szkoleń na temat sporządzania taryf dla ciepła. W odpowiedzi na Państwa pytania i prośby po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na organizację szkolenia "Sporządzanie taryf dla ciepła dla osób początkujących i wspierających proces taryfowania". Jest to także pierwsze od wielu lat szkolenie na ten temat w Polsce. 

Spotkanie to skierowane jest do osób, które stoją przed wyzwaniem sporządzenia swojej pierwszej lub jednej z pierwszych taryf oraz do tych, którzy pośrednio uczestniczą i wspierają proces kalkulacji taryf. Podczas tego szkolenia omówimy:

 • Podstawy prawne sporządzania taryf

 • Najważniejsze dane i dokumenty będące podstawą kalkulacji taryf

 • Zasady prezentacji danych i planowania wielkości (mocy zamówionej i planowanej sprzedaży) i wybór metod planowania również dla pierwszego roku stosowania taryfy

 • Koszty uzasadnione w kształtowaniu taryf

 • Model zwrotu z kapitału

 • Wsparcie działów technicznych w procesie kalkulacji taryf

 • Praktyczne przykłady planowania kosztów uzasadnionych

 • Kalkulacja stawek za wytwarzanie (również w kogeneracji) i przesył ciepła 

W trakcie szkolenia "Praktyczne aspekty opracowywania taryf dla ciepła w 2019 i 2020 roku" zostaną poruszone aktualne problemy kalkulacji wszystkich rodzajów taryf dla ciepła w tym w szczególności:

 • Najnowsze wskaźniki stosowane przy ustaleniu zwrotu z kapitału

  • problemy związane z uwzględnieniem zwrotu z kapitału w warunkach wysokich wzrostów kosztów m.in. uprawnień do emisji

 • Pozostałe wskaźniki oraz komunikaty Prezesa URE mające wpływ na sporządzanie taryf

 • Uwaga nowość: zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat 

 • Zakup emisji CO2 jako koszt uzasadniony 

  • w tym zmiany taryf dla ciepła w skutek bardzo znaczących zmian cen uprawnień do emisji gazów

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła 

 • Ujęcie dotacji i umorzeń pożyczek w taryfach dla ciepła

 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła 

 • Koszty służebność przesyłu

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • Postępowania administracyjne w procesie zatwierdzania taryf 

Podczas spotkania omówimy także zasady tworzenia taryf metodą uproszczoną (benchmarkową lub wskaźnikową) dla ciepła wytworzonego w kogeneracji.

 

Koszt udziału w szkoleniu  jednodniowym dla zgłoszeń przekazanych na 14 dni przed szkoleniem to 970 zł netto. Dla pozostałych zgłoszeń - 1070 zł netto.

Koszt udziału w szkoleniu dwudniowym dla zgłoszeń przekazanych na 14 dni przed szkoleniem to w zależności od wariantu 1490/1590/1640 zł netto (szczegóły w karcie zgłoszenia). Po tym terminie koszt rośnie o 100 zł.

Jeżeli nie uda się Państwu przekazać karty zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem możliwa jest także wstępna rezerwacja telefoniczna (tel 22 118 47 17), która poprzedza wysłanie karty zgłoszenia. 

 

Wykładowca

Stanisław Karnowski  - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

©DLAENERGETYKI