Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na coroczną wiosenną edycję szkoleń na temat sporządzania Taryf dla ciepła prowadzonych przez Pana Stanisława Karnowskiego.

   W związku z dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła (m.in. b. duży wzrost cen uprawnień do emisji gazów) sporządzanie taryf dla ciepła stawia coraz więcej wyzwań przed specjalistami zajmującymi się tą kwestią. Nie mniejszym wyzwaniem jest także zmiana podejścia URE do niektórych kwestii, a także wydłużający się w ostatnich latach proces zatwierdzania taryfy, podczas którego muszą Państwo odpowiedzieć na wiele wezwań i pytań ze strony URE oraz przedstawić szereg dokumentów mających wpływ na sporządzanie taryf.

Szkolenia poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.

 

Lokalizacja i terminy:  

 • 7.04.2020 Warszawa

 • 23-24.04.2020 Ustroń (szkolenie dwudniowe)

    W odpowiedzi na wszystkie Państwa trudności od wielu lat proponujemy Państwu udział w praktycznym warsztacie na temat sporządzania taryf dla ciepła z jednym z najlepszych ekspertów i przede wszystkim praktyków w Polsce. 

Udział w wydarzeniu ma za zadanie pomóc Państwu w rozwiązaniu najbardziej pilnych problemów, a także wyposażyć Państwa w odpowiednią wiedzę dotyczącą sporządzania taryf dla ciepła i merytoryczne argumenty, które mogą Państwo zastosować wobec specjalistów URE w postępowaniu taryfowym.

W trakcie szkolenia "Praktyczne aspekty opracowywania taryf dla ciepła w 2019 i 2020 roku" zostaną poruszone aktualne problemy kalkulacji wszystkich rodzajów taryf dla ciepła w tym w szczególności:

 • Najnowsze wskaźniki stosowane przy ustaleniu zwrotu z kapitału

  • problemy związane z uwzględnieniem zwrotu z kapitału w warunkach wysokich wzrostów kosztów m.in. uprawnień do emisji

 • Pozostałe wskaźniki oraz komunikaty Prezesa URE mające wpływ na sporządzanie taryf

 • Uwaga nowość: zasady ustalania wskaźników dopuszczalnego wzrostu opłat 

 • Zakup emisji CO2 jako koszt uzasadniony 

  • w tym zmiany taryf dla ciepła w skutek bardzo znaczących zmian cen uprawnień do emisji gazów

 • Metodologia uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 • Koszty uzasadnione w taryfie dla ciepła 

 • Ujęcie dotacji i umorzeń pożyczek w taryfach dla ciepła

 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła 

 • Koszty służebność przesyłu

 • Zasady planowania kosztów pośrednich

 • Koszty modernizacji i rozwoju jako koszty uzasadnione

 • Postępowania administracyjne w procesie zatwierdzania taryf 

Podczas spotkania omówimy także zasady tworzenia taryf metodą uproszczoną (benchmarkową lub wskaźnikową) dla ciepła wytworzonego w kogeneracji.

 

Koszt udziału w szkoleniu  jednodniowym dla zgłoszeń przekazanych na 14 dni przed szkoleniem to 970 zł netto. Dla pozostałych zgłoszeń - 1070 zł netto.

Koszt udziału w szkoleniu dwudniowym dla zgłoszeń przekazanych na 14 dni przed szkoleniem to w zależności od wariantu 1490/1590/1640 zł netto (szczegóły w karcie zgłoszenia). Po tym terminie koszt rośnie o 100 zł.

Jeżeli nie uda się Państwu przekazać karty zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem możliwa jest także wstępna rezerwacja telefoniczna (tel 22 118 47 17), która poprzedza wysłanie karty zgłoszenia. 

 

Wykładowca

Stanisław Karnowski  - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

©DLAENERGETYKI