Szanowni Państwo,


Rok 2017 i 2018 przyniósł wiele interesujących rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych związanych ze służebnością przesyłu. W tym czasie Sąd Najwyższy wydał postanowienie z dnia 12.10.2017 dotyczące obszaru strefy kontrolowanej (IV CSK 724/16) oraz orzeczenie dotyczącej szerokości pasa służebności z dnia 13.06.2018 (III CZP 118/17). Są to dwa z kilkudziesięciu postanowień dotyczących służebności przesyłu wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Otrzymujemy także wiele sygnałów, że dość dużo kłopotów sprawia Państwu "rozproszona decyzyjność" w kwestii służebności związana chociażby z wykupem własności spółdzielczej przez czy funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Wiele wątpliwości budzi wśród Państwa także zagadnienie zajęcia gruntu w okresie remontów i konserwacji urządzeń przesyłowych. 

W związku z powyższym zapraszamy na praktyczne szkolenie "Służebność przesyłu - budowa, konserwacja i remonty urządzeń przesyłowych."
 

Termin i lokalizacja:

 • Warszawa  12.12.2018 

 • Katowice    28.11.2018

 

Prowadzący:

 •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

 •   Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

Szkolenie ma za zadanie wyposażyć uczestników spotkania w aktualną i praktyczną wiedzę wykorzystywaną podczas codziennej pracy związanej z ustanawianiem służebności przesyłu dla nowych inwestycji, a także podczas remontów i konserwacji urządzeń istniejących.  Służy ono także w dostarczeniu Państwu rzeczowych argumentów prawnych i technicznych umożliwiających skuteczne oraz rzetelne przeprowadzenie postępowań związanych ze ustanawianiem służebności przesyłu - chociażby podczas wyznaczanie pasa służebności czy prawidłowego określenia wartości współczynnika korzystania z nieruchomości. Podejmiemy się także analizy zagadnień dotyczących np. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeńrokowania związane z ustanowieniem służebności i wiele innych.

Wśród najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas szkolenia znajdą się między innymi:

 • Ustanowienie i zasiedzenie służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej

 • analiza kluczowych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w latach 2017-2018

 • ustanowienie służebności przesyłu - spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe

 • ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

 • status prawny urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa

 • służebność przesyłu w przebiegach istniejących a żądanie przebudowy urządzeń

 • pas służebności przesyłu

 • współczynnik korzystania z nieruchomości - ustalanie wartości dla różnych rodzajów urządzeń

 • szkoda lokalizacyjna a wynagrodzenie za ustanowienie służebności

 • zasiedzenie służebności

 • utrzymywanie urządzeń przesyłowych w drogach publicznych

 • Trwałe i czasowe ograniczenie prawa własności nieruchomości

 • analiza kluczowych orzeczeń sądów administracyjnych

 • zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych

 • wydanie decyzji ograniczających własność względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • remont a przebudowa - rozgraniczenie art. 124 ust 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n.

 • termin zajęcia gruntu na potrzeby remontu i decyzje zezwalające na dojazd do urządzeń

 • inne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  970 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

©DLAENERGETYKI