Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do wzięcia udziały w szkoleniu  "Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i ISO 50001:2018 - nowa norma i zmiany w zakresie systemu zarządzania energią""

Szkolenia poprowadzi Pan Paweł Płachecki, ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE oraz Pani Mariola Sawczuk - audytor i uznany ekspert z zakresu systemów zarządzania energią.

Lokalizacje i terminy szkoleń:

 • Katowice  1.10.2019

 • Warszawa 8.10.2019

    W 2018 roku została opublikowana nowa norma ISO 50001:2018 . Wprowadza ona wiele zmian w zakresie tego systemu zarządzania energią. Dodatkowo znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie jeżeli chodzi o obowiązek sporządzania audytu energetycznego:

 • Formalnie: niemal 2 lata temu minął termin obowiązku przekazania jego treści Urzędowi Regulacji Energetycznej. Jednocześnie przedsiębiorstwa przygotowują się do sporządzania audytu lub wprowadzania systemu zarządzania ISO 50001 w roku 2021. Jest to praktycznie ostatni moment na decyzję, która z procedur będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorstwa ponieważ z reguły procedury wdrożenia systemu zarządzania energią są bardzo czasochłonne. 

 • Praktycznie: Koszty energii dla dużych przedsiębiorstw znacząco wzrosły i istnieje duże ryzyko, że będą nadal wzrastać. Może to stanowić one poważną barierą rozwoju pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki ogółem. Nawiązując do powiedzenia "najtańszą energią jest ta zaoszczędzona" wierzymy, że odpowiednie czynności związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa lub wprowadzeniem właściwego systemu zarządzania energią staje się nie tylko wypełnieniem obowiązku formalnego, zabiegiem marketingowym, ale po prostu praktyczną koniecznością

Aby pomóc Państwu w podjęciu strategicznej decyzji dotyczącej sposobu prowadzenia tych procesów podczas szkolenia omówimy doświadczenia towarzyszące wprowadzeniu ISO 50001 lub sporządzenia audytu energetycznego - zarówno podczas samego wprowadzenia systemu jak też po nim (zalety i wady ISO:50001 i audytu energetycznego).

Dzień po szkoleniu na temat audytu omówimy przepisy ustawy o efektywności i możliwość skorzystania z różnych form wsparcia poprawienia efektywności (2.10 w Katowicach oraz 9.10 w Warszawie) . 

Podczas szkolenia omówimy m.in. następujące zagadnienia: 

 • Regulacje i wytyczne w obszarze zarządzania energią

·         dyrektywa EED

·         norma PN-EN 16247

·         normy PN-EN ISO 50001:2012 oraz ISO 50001:2018

 • podmioty zobligowane do przeprowadzenia audytu w nowej perspektywie

 • audyt energetyczny, a przegląd energetyczny ISO:50001 

·         uzyskanie źródła cennych informacji oraz bazy do planowania inwestycji krótko- i długoterminowych

·         energia bazowa, obszary znaczącego zużycia energii, wskaźniki wyniku energetycznego 

·         poznanie i określenie potencjału poprawy efektywności energetycznej w różnych obszarach przedsiębiorstw

·         zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników

·         cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań w zakresie zarządzania energią

·         PDCA – zasada ciągłego doskonalenia w Systemie

·         możliwość przyporządkowania kosztów mediów do jednostkowego, finalnego produktu·       

 • zasady realizacji, podmioty uprawnione do prowadzenia audytu – aspekt niezależności

 • Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią

 • Przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa 

 • Case study

·         wymiana rekuperatora  

·         modernizacja pieca tyglowego (2 t) do wytopu żeliwa    

·         zabudowa kotłów odzysknicowe przy piecach komorowych z instalacją zagospodarowania ciepła   

 • referencje i ubezpieczenie firm audytorskich

 •  finansowanie efektywności energetycznej    

 • Wdrażanie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią        

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szkoleniem powiązanym:

1.  Efektywność - obowiązki i pozyskanie BC,

©DLAENERGETYKI