Szanowni Państwo

 

Dnia 1 stycznia 2020 r. został uruchomiony moduł systemu informatycznego bazy BDO dot. ewidencji.  Umożliwia on instytucjom odpowiedzialnym za kontrolę przedsiębiorstw uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. System ten jest projektowany i wdrażany przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska. 

 

W ciągu ostatnich miesięcy lat zorganizowaliśmy ponad 10 szkoleń na temat elektronicznej ewidencji odpadów w nowym systemie BDO. W odpowiedzi na Państwa pytania i prośby po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na organizację szkolenia "Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie dla początkujących oraz osób wspierających".

Spotkanie to skierowane jest do osób, które stawiają  zaczynają pracę z nowym systemem jakim jest system BDO. Podczas tego szkolenia omówimy:

Program podstawowy:

 1. Kogo obejmuje wpis do Rejestru-BDO 

 2. Zwolnienia z wpisu do Rejestru-BDO

 3. Opłaty rejestrowe i roczne

 4. Zamieszczanie numeru BDO na dokumentach

 5. Zmiany w przepisach m.in. okres przejściowy, awaria systemu

 6. Logowanie do systemu BDO

 7. Użytkownik główny i podrzędny

 8. Poziomy uprawnień

 9. Nadawanie uprawnień użytkownikom

 10. Elektroniczny moduł wniosków- sporządzanie wniosku krok po kroku, wymagane dokumenty przy wniosku rejestrowym

 11. Ewidencja odpadów- podstawy prawne

 12. Moduł ewidencji odpadów w BDO:

  1. Karty przekazania odpadów - kto i kiedy sporządza, statusy kart, potwierdzenie KPO

  2. Karty ewidencji- kogo obowiązują, sporządzanie

 13. Sprawozdania w BDO- kogo obowiązują, sprawozdania sporządzane w systemie

Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO dla początkujących odbędzie się 

 • 18.03.2020 - Warszawa

 • 25.03.2020 - Katowice

Zapraszamy również na szkolenie o ewidencji BDO dla zaawansowanych, które odbędzie się dzień po warsztacie dla początkujących:

 • 19.03.2020 - Warszawa

 • 26.03.2020 - Katowice 

Program dla zaawansowany:

 1. Wstęp, wymagania sprzętowe

 2. Podstawa prawna

 3. Zmiany w przepisach - obowiązek  i zwolnienia z rejestracji w BDO, obowiązek i zwolnienia z ewidencji odpadów, okres przejściowy, awaria

 4. Elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - nadawanie uprawnień dla użytkowników, tworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności w systemie

 5. Elektroniczny moduł wniosków- wniosek aktualizacyjny (m.in. zmiana nazwy firmy, zmiana adresu siedziby, dezaktywacja miejsca prowadzenia działalności)

 6. Obieg Karty Przekazania Odpadów, różnice mas, błędy na kartach- jak postępować, 

 7. Obieg Karty Przekazania Odpadów Komunalnych

 8. Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów (opartej na KPO i KPOK)

 9. Sporządzanie Karty Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych

 10. Sporządzanie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 11. Sporządzanie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji

 12. Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych

 13. Elektroniczny moduł sprawozdawczości

 14. Dyskusja.

Prelegenci:

 • Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. Szczegółowy program szkolenia oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.

PRELEGENT:

Pracownik Ministerstwa Środowiska wspierający prace analityków i informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie testowania funkcjonalności BDO, uczestniczący w monitorowaniu procesu wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących BDO, oraz wspierający merytorycznie przedsiębiorców w zakresie BDO. 

_____________________________

©DLAENERGETYKI