"Nowelizacja ustawy o handu uprawnieniami"

Katowice 17.09.2019

Warszawa 9.10.2019

"System EUETS dla początkujących"

Katowice 16.09.2019

Warszawa 10.10.2019

Prelegenci:

 

Wiktor Krawczyk, 

Audytor wiodący EU ETS

GHG professional

Bartosz Biegaj 

Audytor wiodący EU ETS

GHG professional

Wojciech Czajkowski

Sales Trader, ACT Financial  Solutions


 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:

 • Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Od czerwca 2005 roku Audytor wiodący EU ETS (holenderski certyfikat rejestracyjny) przeprowadził weryfikacje raportów rocznych o emisji kilkuset różnych instalacji m.in. w sektorach: energetycznymgazowniczym, ciepłowniczym, chemicznym, ceramicznym, papierniczym. Posiada bogate doświadczenie dotyczące „włączania i wyłączania” instalacji z EU ETS. Przeprowadził weryfikacje związane z uzyskaniem oraz ze zwiększeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach dla ponad 200 instalacji (99% rozpatrzonych pozytywnie– pozostałe w toku). Jako główny prowadzący przeszkolił operatorów ok. 80% instalacji uczestniczących w systemie EU ETS w Polsce, w tym wszystkich wiodących grup energetycznych. Prowadził szkolenia dla pracowników KOBIZE, PCA oraz konkurencyjnych jednostek wery kacyjnych. Wcześniej Project manager w obszarze zarządzania środowiskowego w sektorze energetycznym i administracji samorządowej. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS, zarządzania w ochronie środowiska oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw. Reprezentant Polski na Accreditation & Veri cation Forum w Brukseli.

 • Bartosz Biegaj, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wieloletni pracownik EDF Polska.     Wdrażał i prowadził system handlu emisjami w krakowskiej elektrociepłowni, pracował zarówno w służbach ochrony środowiska jak i wydziale produkcyjnym. Posiada bogate doświadczenie w energetyce, w swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za gospodarkę paliwową zakładu, w szczególności prowadził nadzór eksploatacyjny nad układami pomiarowymi oraz poborem próbek węgla. Zna system handlu emisjami zarówno jako praktyk jak i audytor wiodący, co pozwala mu spojrzeć w szerszym kontekście na omawiane zagadnienia.   

 • Wojciech Czajkowski, Sales Trader, ACT Financial  Solution

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy informacje na temat szkolenia:

 "Nowelizacja ustawy o handlu uprawnieniami" oraz "System EU ETS dla początkujących".

Szkolenia poprowadzą Wiktor Krawczyk oraz Bartosz Biegaj, GHG Professional - audytorzy wiodący oraz praktycy systemu EU ETS.

 

Lokalizacja i terminy:  

 • "Nowelizacja ustawy o handlu uprawnieniami"

  • Katowice 17.09.2019

  • Warszawa 9.10.2019

 • "System EU ETS dla początkujących"

  • Katowice 16.09.2019

  • Warszawa 10.10.2019

    W związku z zapisami nowelizacji ustawy (Art.40 Ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw z 4 lipca 2019) prowadzący instalację w systemie EU ETS mają obowiązek złożyć do 23 września (30 dni od wejścia w życie ustawy) do organu właściwego do wydania zezwolenia plan metodyki monitorowania (szczegółowy komunikat na stronie KOBIZE) oraz w załączniku. 

Art. 40. Ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnianiami:

"Prowadzący instalację składa po raz pierwszy do organu właściwego do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, plan metodyki monitorowania w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."

Dodatkowo ustawa wprowadza szereg zapisów będących implementacją przepisów rozporządzeń Komisji Europejskiej. Zamiarem ustawodawcy było także poprawienie błędów czy doprecyzowanie pewnych rozwiązań legislacyjnych i technicznych w przepisach z 2015 r.

 

Co więcej, w związku z Państwa wieloma uwagami i prośbami zdecydowaliśmy się na organizację szkolenia dla początkujacych oraz osób, które wspierają procesy związane z monitorowaniem, raportowaniem i handlem uprawnieniami do emisji.

Koszt udziału w szkoleniu dla zgłoszeń przekazanych na 14 dni przed szkoleniem to 970 zł netto. Dla pozostałych zgłoszeń - 1070 zł netto.

Patronat medialny

logo.png

©DLAENERGETYKI