Szanowni Państwo,

Znajdujemy się w przełomowym okresie dla systemu wsparcia efektywności w Polsce. Minęły prawie 3 lata od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o efektywności energetycznej. Przygotowana w dużej mierze na doświadczeniach poprzedniej ustawy o efektywności energetycznej obecna ustawa nie jest niestety pozbawiona niejednoznacznie brzmiących i przepisów i nieprecyzyjnych regulacji. W związku z powyższym ustawodawca zdecydował się na czerwcową zmianę przepisów dotyczących efektywności, która m.in. wydłużyła termin zakończenia ważności certyfikatów przetargowych i konieczność rozliczenia obowiązku za pierwszy okres jej obowiązywania. O takim prawdopodobieństwie informowaliśmy Państwa ok 3 tyg. przed pojawieniem się projektu ustawy w tej sprawie (mail do osób zainteresowanych efektywnością w dn. 15.05). Nasze przypuszczenie wynikało ze szczegółowej analizy interpelacji poselskich oraz odpowiedzi na te interpelacje ze strony Ministerstwa Energii. Podczas najbliższego szkolenia szczegółowo omówimy skutki tej nowelizacji oraz nadchodzącą nowelizację ustawy będącą skutkiem wprowadzania Dyrektywy EED.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia: 

"Efektywność energetyczna - wypełnienie obowiązku, pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej i zmiany w 2019 i w 2020 r."

Szkolenia poprowadzi Pan Paweł Płachecki, ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE.

Lokalizacje i terminy szkoleń:

 • Katowice  2.10.2019

 • Warszawa 9.10.2019

Podczas szkolenia omówimy m.in. następujące zagadnienia: 

 • Perspektyw zmian w ustawie o efektywności energetycznej po roku 2018

 • Zmiany w czerwcowej nowelizacji ustawy i jej skutki 

 • Obowiązki podmiotów zobowiązanych

 • Świadectwa efektywności energetycznej jako narzędzie wsparcia efektywności energetycznej.

  • Trzy rodzaje świadectw efektywności energetycznej – ich terminowość i możliwości wykorzystania za określone lata realizacji obowiązku;

  • Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej

 • ·  Rodzaje i wykaz przedsięwzięć uprawnionych do pozyskania wsparcia – obwieszczenie Ministra Energii – informacje ogólne

 • Granica maksymalnego wsparcia pomocą publiczną 

  • W tym system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS i specjalne strefy ekonomiczne (SEE) 

 • Rozporządzenie dotyczące audytu efektywności energetycznej - dokładna procedura wykonania audytu

 • Wypełnienie obowiązku z zakresu efektywności energetycznej 

  • zasady kalkulacji obowiązku, ulgi i zwolnienia z jego realizacji

  • rodzaje i terminowość świadectw

  • okresy rozliczeniowe obejmujące rok, dwa lub trzy lata

  • rynek praw majątkowych po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu i później

  • proces umarzania świadectw

  • ograniczenie opłaty zastępczej

©DLAENERGETYKI